Meeting of the Academic Council of the Institute of Ukrainian History of the National Academy of Sciences of Ukraine on May 7, 2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

7 травня 2019 р.

14-30


1. Пропозиції відділів щодо відкриття нових науково-дослідних тем:

- УКРАЇНА В ІНТЕГРАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: ДОСВІД ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – академік НАН України В. А. СМОЛІЙ);

- ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ);

- БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ У СУСПІЛЬНОМУ ДИСКУРСІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ЗМІН (1929–1938). (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Л. Д. ЯКУБОВА);

- ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ФОРМАТ ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 РР.): НАУКОВИЙ ДИСКУРС ТА ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКА ФУНКЦІЯ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. О. Є. ЛИСЕНКО);

- ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України С. В. ВІДНЯНСЬКИЙ);

- РЕГІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ХХ–ХХІ СТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. Я. В. ВЕРМЕНИЧ).


2. Про лист Президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона від 09.04.2019 р. про обов’язкове зазначення у публікаціях, які підготовлені в межах проектів, які фінансуються з зазначеною бюджетною програмою того, що робота виконана за рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень» (КПКВК 5441230).

Доповідає О. С. Рубльов


3. Про Постанову Президії НАН України № 114 від 10.04.2019 р. «Про хід реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. та затвердження плану заходів з її виконання на період 2019–2023 рр.».

Доповідає О. С. Рубльов


4. Рекомендація до друку рукопису «Праці Комісії для дослідження українсько-польських взаємин 1917–1921 рр.».

Доповідають: В. Ф. Верстюк

Р. Я. Пиріг

О. С. Рубльов


5. Про рекомендацію розпочати зовнішнє рецензування та публічну презентацію Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру з розширенням меж історико-меморіального Заповідника «Бабин Яр».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. Є. Лисенко

С. І. Кот


6. Про підготовку звіту Інституту історії України НАН України про роботу у першому півріччі 2019 р.

Доповідає О. С. Рубльов


7. Кадрові питання.