Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 07 травня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

7 травня 2019 р.

14-30


1. Пропозиції відділів щодо відкриття нових науково-дослідних тем:

- УКРАЇНА В ІНТЕГРАЛЬНИХ ПРОЦЕСАХ СЕРЕДНЬОВІЧНОЇ ТА РАННЬОМОДЕРНОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЙ: ДОСВІД ВЗАЄМОЗАЛЕЖНОСТЕЙ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – академік НАН України В. А. СМОЛІЙ);

- ЕКОНОМІЧНА ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ);

- БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ У СУСПІЛЬНОМУ ДИСКУРСІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ЗМІН (1929–1938). (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України Л. Д. ЯКУБОВА);

- ЕНЦИКЛОПЕДИЧНИЙ ФОРМАТ ІСТОРІЇ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ (1939–1945 РР.): НАУКОВИЙ ДИСКУРС ТА ПОПУЛЯРИЗАТОРСЬКА ФУНКЦІЯ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. О. Є. ЛИСЕНКО);

- ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАКТИКИ В УКРАЇНІ: ІСТОРИКО-ПОЛІТИЧНИЙ, СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ТА ПЕРСОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ (ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.). (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – чл.-кор. НАН України С. В. ВІДНЯНСЬКИЙ);

- РЕГІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ХХ–ХХІ СТ. (Термін виконання: І кв. 2020 р. – ІV кв. 2022 р. Науковий керівник – д.і.н., проф. Я. В. ВЕРМЕНИЧ).


2. Про лист Президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона від 09.04.2019 р. про обов’язкове зазначення у публікаціях, які підготовлені в межах проектів, які фінансуються з зазначеною бюджетною програмою того, що робота виконана за рахунок коштів бюджетної програми «Підтримка розвитку пріоритетних напрямків наукових досліджень» (КПКВК 5441230).

Доповідає О. С. Рубльов


3. Про Постанову Президії НАН України № 114 від 10.04.2019 р. «Про хід реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. та затвердження плану заходів з її виконання на період 2019–2023 рр.».

Доповідає О. С. Рубльов


4. Рекомендація до друку рукопису «Праці Комісії для дослідження українсько-польських взаємин 1917–1921 рр.».

Доповідають: В. Ф. Верстюк

Р. Я. Пиріг

О. С. Рубльов


5. Про рекомендацію розпочати зовнішнє рецензування та публічну презентацію Концепції комплексної меморіалізації Бабиного Яру з розширенням меж історико-меморіального Заповідника «Бабин Яр».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. Є. Лисенко

С. І. Кот


6. Про підготовку звіту Інституту історії України НАН України про роботу у першому півріччі 2019 р.

Доповідає О. С. Рубльов


7. Кадрові питання.