Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine October 31, 2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

31 жовтня 2019 р.

14-30


1. Про Постанову Президії НАН України № 236 від 09.10.2019 р. «Початок Другої світової війни та Україна в сучасному науковому дискурсі».
Доповідає О. С. Рубльов

2. Про Розпорядження Президії НАН України № 551 від 16.10.2019 р. «Про проведення чергової атестації наукових працівників установ НАН України».
Доповідає О. С. Рубльов

3. Рекомендація до друку рукопису збірника наукових статей «УКРАЇНА ХХ СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА» - Вип.24.
Доповідають: С. В. Кульчицький
О. С. Рубльов
О. Є. Лисенко

4. Рекомендація до друку збірника наукових статей «СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ», вип. 22.
Доповідають: О. Є.Лисенко
С. В. Віднянський
О. С.Рубльов

5. Рекомендація до друку електронного періодичного видання «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН», 2019 р., № 3 (25).
Доповідають: О. П. Реєнт
О. С. Рубльов
О. Є. Лисенко

6. Рекомендація до друку збірника документів «НАСИЛЬСТВО НАД ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ. 1941–1943 РР.».
Доповідають: Кульчицький С. В.
Лисенко О. Є.
Рубльов О. С.

7. Рекомендація до друку збірника документів (автори-упорядники Кокін С. А., Россман Дж.) «ВІДЛУННЯ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ». – Т. 2. – Кн. 2.
Доповідають: Г.В.Боряк
В. М. Даниленко
Л. Д. Якубова

8. Рекомендація до друку рукопису монографії д. і. н., проф. В. І. МАРОЧКА «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО. ЗАЧАРОВАНИЙ ДЕСНОЮ».
Доповідають: Г. В. Боряк
Л. Д. Якубова

9. Рекомендація до друку рукопису монографії ст. наук. співр. Інституту географії НАН України, кандидата географічних наук І. Г. САВЧУКА «РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ПРОСТОРІ І ЧАСІ» (15 авт. арк.).
Доповідають: О. А. Удод
Г.В.Боряк
О. С. Рубльов

10. Про висунення на здобуття премій НАН України імені видатних учених України у 2019 р.
Доповідають: В. А. Смолій
Г.В.Боряк