Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 31 жовтня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

31 жовтня 2019 р.

14-30


1. Про Постанову Президії НАН України № 236 від 09.10.2019 р. «Початок Другої світової війни та Україна в сучасному науковому дискурсі».
Доповідає О. С. Рубльов

2. Про Розпорядження Президії НАН України № 551 від 16.10.2019 р. «Про проведення чергової атестації наукових працівників установ НАН України».
Доповідає О. С. Рубльов

3. Рекомендація до друку рукопису збірника наукових статей «УКРАЇНА ХХ СТОЛІТТЯ: КУЛЬТУРА, ІДЕОЛОГІЯ, ПОЛІТИКА» - Вип.24.
Доповідають: С. В. Кульчицький
О. С. Рубльов
О. Є. Лисенко

4. Рекомендація до друку збірника наукових статей «СТОРІНКИ ВОЄННОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ», вип. 22.
Доповідають: О. Є.Лисенко
С. В. Віднянський
О. С.Рубльов

5. Рекомендація до друку електронного періодичного видання «ВІЙСЬКОВО-ІСТОРИЧНИЙ МЕРИДІАН», 2019 р., № 3 (25).
Доповідають: О. П. Реєнт
О. С. Рубльов
О. Є. Лисенко

6. Рекомендація до друку збірника документів «НАСИЛЬСТВО НАД ЦИВІЛЬНИМ НАСЕЛЕННЯМ. ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ. 1941–1943 РР.».
Доповідають: Кульчицький С. В.
Лисенко О. Є.
Рубльов О. С.

7. Рекомендація до друку збірника документів (автори-упорядники Кокін С. А., Россман Дж.) «ВІДЛУННЯ ВЕЛИКОГО ТЕРОРУ». – Т. 2. – Кн. 2.
Доповідають: Г.В.Боряк
В. М. Даниленко
Л. Д. Якубова

8. Рекомендація до друку рукопису монографії д. і. н., проф. В. І. МАРОЧКА «ОЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО. ЗАЧАРОВАНИЙ ДЕСНОЮ».
Доповідають: Г. В. Боряк
Л. Д. Якубова

9. Рекомендація до друку рукопису монографії ст. наук. співр. Інституту географії НАН України, кандидата географічних наук І. Г. САВЧУКА «РОЗВИТОК ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ У ПРОСТОРІ І ЧАСІ» (15 авт. арк.).
Доповідають: О. А. Удод
Г.В.Боряк
О. С. Рубльов

10. Про висунення на здобуття премій НАН України імені видатних учених України у 2019 р.
Доповідають: В. А. Смолій
Г.В.Боряк