Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine November 28, 2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України

28 листопада 2019 р.

14-30


1. Наукова доповідь д.і.н., проф. І. В. ВЕРБИ «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОГЛОБЛИ НА В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ЛИСТОПАД 1937 Р.-ЛИПЕНЬ 1941 Р.».

2. Про підготовку річного звіту Інституту історії України НАН України про роботу у 2019 р.

Доповідає О. С. Рубльов

3. Рекомендація до друку колективної монографії «НАРИСИ З СОЦЮКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІЄПИСАННЯ: СУБДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ».

Доповідають: О. А. Удод

О. П. Реєнт

О. В. Ясь

4. Рекомендація до друку колективної монографії «УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ XIX - ПОЧ. XXI СТ. ІСТОРИЧНІ НАРИСИ».

Доповідають: С. В. Віднянський

Г. В. Боряк

В. М. Даниленко

5. Рекомендація до друку рукопису монографії академіка НАН України В. А. СМОЛІЯ та д.і.н., проф. В. С. СТЕПАНКОВА «ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇXVII СТ.: КОМПАРАТИВНІ ТА ЕВРИСТИЧНІ ПРОЕКЦІЇ».

Доповідають: В. А. Смолій

О. І. Гуржій

Г. В. Боряк

6. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н. Д. С. ВИРСЬКОГО «ПОЧАТОК СУЧАСНОСТІ: ДРУГА ХВИЛЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, КІНЕЦЬ СТАРОГО ПОРЯДКУ ТА УКРАЇНА (XV -СЕРЕДИНА XIX СТ.)».

Доповідають: О. А. Удод

І. І. Колесник

О. В. Ясь

7. Рекомендація до друку збірника наукових праць «ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XIX - ПОЧАТКУ XX CT.», вип. 29.

Доповідають: О. П. Реєнт

О. І. Гуржій

О. Є. Лисенко

8. Рекомендація до друку рукопису археографічного видання «КНИГА БУТТЯ: ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЧЕТІЙ ТЕКСТ ЗА СПИСКАМИ XIV-XVI СТ. / Вступ, упорядкування тексту Т. Л. Вілкул, покажчики слів С. Л. Ніколаєв».

Доповідають: В. А. Смолій

Г. В. Боряк

П. М. Сас

9. Рекомендація до друку збірника наукових праць «UKRAINA LITHUANICA: СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО», т. V.

Доповідають: Г. В. Боряк

О. І. Гуржій

Т. В. Чухліб

10. Рекомендація до друку тез та програми доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «VIII МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ ЧИТАННЯ».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. І. Гуржій

Т. В. Чухліб