Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 28 листопада 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України

28 листопада 2019 р.

14-30


1. Наукова доповідь д.і.н., проф. І. В. ВЕРБИ «НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЕКСАНДРА ОГЛОБЛИ НА В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ (ЛИСТОПАД 1937 Р.-ЛИПЕНЬ 1941 Р.».

2. Про підготовку річного звіту Інституту історії України НАН України про роботу у 2019 р.

Доповідає О. С. Рубльов

3. Рекомендація до друку колективної монографії «НАРИСИ З СОЦЮКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОГО ІСТОРІЄПИСАННЯ: СУБДИСЦИПЛІНАРНІ НАПРЯМИ».

Доповідають: О. А. Удод

О. П. Реєнт

О. В. Ясь

4. Рекомендація до друку колективної монографії «УКРАЇНА В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ ІСТОРІЇ XIX - ПОЧ. XXI СТ. ІСТОРИЧНІ НАРИСИ».

Доповідають: С. В. Віднянський

Г. В. Боряк

В. М. Даниленко

5. Рекомендація до друку рукопису монографії академіка НАН України В. А. СМОЛІЯ та д.і.н., проф. В. С. СТЕПАНКОВА «ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇXVII СТ.: КОМПАРАТИВНІ ТА ЕВРИСТИЧНІ ПРОЕКЦІЇ».

Доповідають: В. А. Смолій

О. І. Гуржій

Г. В. Боряк

6. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н. Д. С. ВИРСЬКОГО «ПОЧАТОК СУЧАСНОСТІ: ДРУГА ХВИЛЯ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ, КІНЕЦЬ СТАРОГО ПОРЯДКУ ТА УКРАЇНА (XV -СЕРЕДИНА XIX СТ.)».

Доповідають: О. А. Удод

І. І. Колесник

О. В. Ясь

7. Рекомендація до друку збірника наукових праць «ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ XIX - ПОЧАТКУ XX CT.», вип. 29.

Доповідають: О. П. Реєнт

О. І. Гуржій

О. Є. Лисенко

8. Рекомендація до друку рукопису археографічного видання «КНИГА БУТТЯ: ДАВНЬОСЛОВ’ЯНСЬКИЙ ЧЕТІЙ ТЕКСТ ЗА СПИСКАМИ XIV-XVI СТ. / Вступ, упорядкування тексту Т. Л. Вілкул, покажчики слів С. Л. Ніколаєв».

Доповідають: В. А. Смолій

Г. В. Боряк

П. М. Сас

9. Рекомендація до друку збірника наукових праць «UKRAINA LITHUANICA: СТУДІЇ З ІСТОРІЇ ВЕЛИКОГО КНЯЗІВСТВА ЛИТОВСЬКОГО», т. V.

Доповідають: Г. В. Боряк

О. І. Гуржій

Т. В. Чухліб

10. Рекомендація до друку тез та програми доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «VIII МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ГУМАНІТАРНІ ЧИТАННЯ».

Доповідають: Г. В. Боряк

О. І. Гуржій

Т. В. Чухліб