Meeting of the Academic Council of the Institute of History of Ukraine NAS of Ukraine December 17, 2019

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

17 грудня 2019 р.

14-30


1. Про завершення науково-дослідних тем:

- ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ВЛАДА В УКРАЇНІ: ВЕКТОРИ ТА СТРАТЕГІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ-РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ.

Науковий керівник - акад. НАН України В. А. СМОЛІЙ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ФОРМИ САМОВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТ.).

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ У СУСПІЛЬНОМУ ДИСКУРСІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ЗМІН (1921-1927).

Науковий керівник - д-р іст.наук Л. Д. ЯКУБОВА.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ:ОНОВЛЕННЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ.

Науковий керівник - д-р іст.наук, проф. О. Є. ЛИСЕНКО.

Термін виконання: І кв. 2017 p. -IV кв. 2019 р.

- УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ.

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України С. В. ВІДНЯНСЬКИЙ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. -IV кв. 2019 р.

- УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПРИКОРДОННЯ: ДОНБАС І КРИМ В ІСТОРИЧНІЙ РЕСТРОСПЕКТИВІ ТА СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ.

Науковий керівник - д-р іст.наук, проф. Я. В. ВЕРМЕНИЧ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- КОНЦЕПТУАЛЬНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ.

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ.

Термін виконання: 01.09.2018 р. - 31.12.2019 р.

- ТОТАЛІТАРИЗМ І ПОСТТОТАЛІТАРИЗМ У НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН І ПАРАДИГМИ ОСМИСЛЕННЯ.

Науковий керівник - д-р іст.наук Л. Д. ЯКУБОВА.

Термін виконання: 01.09.2018 р. - 31.12.2019 р.

- СУСПІЛЬНІ ІДЕАЛИ ТА УЯВНІ ПРОЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО У РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ДІЮЧИХ ГЕНЕРАЦІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ XX - ПОЧАТКУ XXI СТ.

Науковий керівник - д-р іст.наук О. В. ЯСЬ.

Термін виконання: 03.06.2019 р. - 27.12.2019 р.

- ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ МЕНТАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОРУБІЖНИХ СОЦІУМІВ: СУБКУЛЬТУРНА ВАРІАТИВНІСТЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ.

Науковий керівник - д-р іст.наук, проф. Я. В. ВЕРМЕНИЧ.

Термін виконання: 01.06.2019 р. - 31.12.2019 р.


2. Про Постанову Президії НАН України № 286 від 20.11.2019 р. «Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльності».

Доповідає О. С. Рубльов


3. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н., проф. І. І. КОЛЕСНИК «ГЛОБАЛЬНА ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ».

Доповідають: Г. В. Боряк

І.І. Колесник

О. А. Удод


4. Рекомендація до друку збірника наукових праць «ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ», вип. 30.

Доповідають: О. П. Реєнт

О. В. Ясь


5. Звіт про безоплатне розповсюдження видавничої продукції Інституту історії України та перерозподіл видань обмінного фонду відділу науково-технічної інформації за 2019 р.

Доповідає Л. Я. Муха