Засідання Вченої ради Інституту історії України НАН України 17 грудня 2019 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

засідання Вченої ради

Інституту історії України НАН України

17 грудня 2019 р.

14-30


1. Про завершення науково-дослідних тем:

- ЛЮДИНА, СУСПІЛЬСТВО, ВЛАДА В УКРАЇНІ: ВЕКТОРИ ТА СТРАТЕГІЇ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗА ДОБИ СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ-РАННЬОГО НОВОГО ЧАСУ.

Науковий керівник - акад. НАН України В. А. СМОЛІЙ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- СОЦІАЛЬНО-ІСТОРИЧНІ ФОРМИ САМОВРЯДУВАННІ В УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX - ПОЧАТОК XX СТ.).

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- БІЛЬШОВИЦЬКИЙ ПЕРЕВОРОТ У СУСПІЛЬНОМУ ДИСКУРСІ РАДЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ: ДИНАМІКА ЗМІН (1921-1927).

Науковий керівник - д-р іст.наук Л. Д. ЯКУБОВА.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- УКРАЇНА У ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ:ОНОВЛЕННЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ У СУЧАСНОМУ НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ.

Науковий керівник - д-р іст.наук, проф. О. Є. ЛИСЕНКО.

Термін виконання: І кв. 2017 p. -IV кв. 2019 р.

- УКРАЇНА В МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИНАХ: ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД І ТРАНСФОРМАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ СУЧАСНОСТІ.

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України С. В. ВІДНЯНСЬКИЙ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. -IV кв. 2019 р.

- УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКЕ ПРИКОРДОННЯ: ДОНБАС І КРИМ В ІСТОРИЧНІЙ РЕСТРОСПЕКТИВІ ТА СУЧАСНИХ РЕАЛІЯХ.

Науковий керівник - д-р іст.наук, проф. Я. В. ВЕРМЕНИЧ.

Термін виконання: І кв. 2017 p. - IV кв. 2019 р.

- КОНЦЕПТУАЛЬНА ТА СОЦІОКУЛЬТУРНА ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІОГРАФІЇ.

Науковий керівник - чл.-кор. НАН України О. П. РЕЄНТ.

Термін виконання: 01.09.2018 р. - 31.12.2019 р.

- ТОТАЛІТАРИЗМ І ПОСТТОТАЛІТАРИЗМ У НОВІТНІЙ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН І ПАРАДИГМИ ОСМИСЛЕННЯ.

Науковий керівник - д-р іст.наук Л. Д. ЯКУБОВА.

Термін виконання: 01.09.2018 р. - 31.12.2019 р.

- СУСПІЛЬНІ ІДЕАЛИ ТА УЯВНІ ПРОЕКЦІЇ УКРАЇНСЬКОГО МАЙБУТНЬОГО У РЕПРЕЗЕНТАЦІЇ ДІЮЧИХ ГЕНЕРАЦІЙ ІНТЕЛЕКТУАЛІВ XX - ПОЧАТКУ XXI СТ.

Науковий керівник - д-р іст.наук О. В. ЯСЬ.

Термін виконання: 03.06.2019 р. - 27.12.2019 р.

- ГЕОПОЛІТИЧНІ ТА ЕТНОІСТОРИЧНІ ЧИННИКИ МЕНТАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ УКРАЇНСЬКИХ ПОРУБІЖНИХ СОЦІУМІВ: СУБКУЛЬТУРНА ВАРІАТИВНІСТЬ У ФОРМУВАННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ.

Науковий керівник - д-р іст.наук, проф. Я. В. ВЕРМЕНИЧ.

Термін виконання: 01.06.2019 р. - 31.12.2019 р.


2. Про Постанову Президії НАН України № 286 від 20.11.2019 р. «Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльності».

Доповідає О. С. Рубльов


3. Рекомендація до друку рукопису індивідуальної монографії д.і.н., проф. І. І. КОЛЕСНИК «ГЛОБАЛЬНА ІСТОРІЯ. ІСТОРІЯ ПОНЯТЬ».

Доповідають: Г. В. Боряк

І.І. Колесник

О. А. Удод


4. Рекомендація до друку збірника наукових праць «ІСТОРІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ», вип. 30.

Доповідають: О. П. Реєнт

О. В. Ясь


5. Звіт про безоплатне розповсюдження видавничої продукції Інституту історії України та перерозподіл видань обмінного фонду відділу науково-технічної інформації за 2019 р.

Доповідає Л. Я. Муха