23 травня 1991 (четвер)

Верховна Рада УРСР ухвалила Закон УРСР "Про освіту".
Відомості Верховної Ради УРСР. - 1991. - №34. - С.943-961.

Опубліковано у виданні: Андрощук О. Хроніка - 1991/ Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995: Довід. вид. . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - С.5-104. ISBN 966-023607-7