23 травня 1991 (четвер)

Президія Академії наук УРСР прийняла постанову "Про створення Центру пам'яткознавства АН УРСР і Українського товариства охорони пам'яток історії та культури".
Історія Академії наук України. 1918-1993. - К., 1994. - С. 295.

Опубліковано у виданні: Андрощук О. Хроніка - 1991/ Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995: Довід. вид. . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - С.5-104. ISBN 966-023607-7