Червень 1967

м. Львів. Органами КДБ при Раді міністрів УРСР виявлена підпільна фотолабораторія, в якій фотоспособом тиражувалася релігійна література та документи самвидаву.
Данилюк Ю., Бажан О. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). — К., 2000. — С.438.

Опубліковано у виданні: Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1961-1975: Довід. вид . Ч. 2. 1966-1975. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 294-613 с. - ISBN 966-02-3607-7