17 січня 1940 (середа)

Київ. Президія Верховної Ради УРСР видала Указ про створення Волинської, Дрогобицької, Львівської, Ровенської, Станіславської, Тернопільської областей; про затвердження складу районів у кожній з новоорганізованих областей.
Вісті ВУЦВК. — 1940. — 18 січня.