Грудень 1941

У шталагах рейхскомісаріату Україна за грудень місяць загинуло 33 713 радянських військовополонених. Загальна чисельність полонених у таборах становила 176 тис., з яких тільки 112 тис. були спроможні працювати.
Косик В. Україна і Німеччина у Другій світовій війні. – Париж – Нью-Йорк – Львів. 1993. – С. 164

Опубліковано у виданні: Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1941-1943: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 533 с. ISBN 966-02-3607-7