13 червня 1919 (п’ятниця)

Київ. Створення за наказом ВУЦВК центральної комісії по збору зброї у населення.
Известия ВУЦИК. — 1919. — 17 июня.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1919: Довід. вид. . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 236 с. - ISBN 966-02-3607-7