Грудень 1922

Катеринославська губернія. Внаслідок ліквідації петлюрівської організації в Криворізькому повіті заарештовано 900 осіб, переважно інтелігенція, які брали участь в організації повстанкомів, пов’язаних із за кордоном.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1109, арк. 87 зв.

Опубліковано у виданні: Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1922: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 335 с. ISBN 966-02-3607-7