11 лютого (29 січня) 1918 (понеділок)

У Житомирі на засіданні Ради народних міністрів УНР ухвалено, щоб міністри уряду взяли на себе додаткові обов’язки: міністр судових справ М.Ткаченко мав виконувати обов’язки міністра фінансів, міністру внутрішніх справ П.Христюку – обов’язки міністра освіти, товаришу міністра шляхів Г.Сидоренку – обов’язки міністра пошт і телеграфу, товаришу міністра військових справ О.Жуковському – обов’язки міністра військових справ, голові Ради міністрів і міністру торгу і промисловості В.Голубовичу – обов’язки міністра міжнародних справ. РНМ розглянула ряд питань, пов’язаних з діяльністю залізниць під час переміщення німецького війська. Окремо розглядалося питання про усунення комісарів на залізницях, бо вони часто перешкоджали військовим. Ухвалили доручити міністерству шляхів негайно видати розпорядження про невтручання професійних організацій в адміністративні справи, за допомогою українських організацій здійснити перевірку серед залізничників щодо їх ставлення до української справи, тимчасово призначити комісарів там, де це необхідно і виробити чіткі інструкції для комендантів, начальників станцій і комісарів. Рада народних міністрів встановила курс грошей – 1 карбованець за 2 марки, а також обговорила проект закону про новий стиль датування, вироблений Міністерством внутрішніх справ УНР, і ухвалила 15 березня 1918 р. винести його на затвердження Малої Ради. Канцелярія розіслала ці рішення для виконання. РНМ постановила видати земельний закон та закон про організацію нової армії, а також умови, на яких укладено мирний договір. Вирішено опублікувати відозву від РНМ про переїзд її до м.Житомира.
ЦДАВОВУ України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр.9. – Арк. 1(із зв.) Українська Центральна Рада. – Документи і матеріали. – У двох томах. - Т.2. – 10 грудня 1

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)