11 лютого (29 січня) 1918 (понеділок)

У зв’язку з від’їздом військового міністерства УНР з Києва, згідно з постановою РНМ, до виконання обов’язків народного військового міністра приступив О.Жуковський.
ЦДАВОВУ. – Ф.1074. – Оп.2. – Спр.30. – Арк. 1.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)