11 лютого (29 січня) 1918 (понеділок)

Київ. Відповідно до наказу комісара у цивільних справах м.Києва відновлювалася робота театрів і кінематографів.
Культурне будівництво в Українській РСР. 1917 – 192 7. – Збірник документів і матеріалів. – К., 1979. – С.61.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)