15 (2) березня 1918 (п’ятниця)

Рада народих міністрів по доповіді військового міністра ухвалила: міністерству військових справ внести до Центральної Ради законопроект про організацію військового міністерства і військового управління на місцях – про губернських і повітових комендантів, що виконували обов’язки військових начальників, про формування нової армії, про організацію інструкторської школи. РНМ доручила міністерству морських справ внести до Центральної Ради законопроект про демобілізацію флота. Міністерству військових справ було доручено вжити ряд заходів для забезпечення стабільного становища в Києві з пропозицією усунути з посади коменданта м.Києва і губернії К.Прісовського.
Українська Центральна Рада. – Документи і матеріали. – У двох томах. – Т.2. – 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – К., 1997. – С.207-208.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)