15 (2) квітня 1918 (понеділок)

У наказі Військовій офіції УНР по Головному штабу військового міністра О.Жуковського повідомлялось, що демобілізація, охорона та підрахунки майна Південно-Західного і Румунського фронтів проводиться під безпосереднім керівництвом та відповідальністю губернських і повітових комендантів. Всі демобілізаційні комісії фронтів ліквідовувались.
ЦДАВО України. – Ф.1074. – Оп.2. – Спр. 31. – Арк. 27.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)