15 (2) квітня 1918 (понеділок)

У Києві відбулося засідання ЦК УПСР, яке ухвалило скликати на 3 травня ц.р. з’їзд партії з таким порядком денним: діяльність ЦК, земельна програма і політика, проект змін статуту УПСР, про організацію армії, про проблеми влади, інтернаціоналізм, державність та внутрішня національна політика, про економічне становище та чергові завдання партії. Передбачалося скликати також нараду з питань поточної політики, запросивши на неї усіх членів Українських Установчих зборів.
Робітнича газета. – 1918. - 17 квітня.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)