9-16 червня(27 травня –3 червня) Неділя – 1918 (неділя)

Київ. Відбувся Перший з’їзд діячів українського пластичного мистецтва, скликаний за ініціативою Товариства діячів українського пластичного мистецтва та культурної громадськості України, активістів пам’яткоохоронного руху. Під час роботи з’їзду була влаштована виставка творів малярства, архітектури, скульптури, прикладного мистецтва, фотографій українського мистецтва минувшини та ілюстрацій дитячої книжки.
Нова рада. – 1918. – 4 червня ЦДАВО України.– Ф.2457. – Оп.1. – Спр.1. – Арк.1.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)