12 червня (30 травня) 1918 (середа)

Рада міністрів Української Держави заслухала доповідь міністра шляхів сполучення про стан у залізничних майстернях. В разі страйку, Рада міністрів ухвалила передати ремонт паровозів приватним заводам, а учасників страйку звільнити з роботи. Рада міністрів схвалила законопроект про організацію військово-судових установ.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 50-50 зв.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)