12 червня (30 травня) 1918 (середа)

П.Скоропадський видав у Києві Грамоту про ратифікацію мирного договору України з Німеччиною на підставі ухвали Ради міністрів.
Державний вістник. – 1918. – 1 жовтня.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)