12 червня (30 травня) 1918 (середа)

Київ. Вироблений договір між Українською Державою та РСФРР. Договір було складено і підписано двома мовами – українською та російською. Його підписали з українського боку голова української делегації, генеральний суддя С.Шелухін, члени – Іг.Кістяковський, О.Ейхельман, Х.Барановський та О.Сливинський, з російської – голова мирної делегації Х.Раковський, члени Д.Мануїльський, П.Линниченко, А.Свіцин.
Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. – Збірник документів і матеріалів. – Київ-Нью-Йорк-Філадельфія, 1999. – С.299-301.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)