12 липня (29 червня) 1918 (п’ятниця)

У Катеринославі австрійські власті закрили соціал-демократичну газету “Вперед” і провели арешти співробітників інших видань.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 115. – Арк. 39.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)