14(1) серпня 1918 (середа)

На засіданні Ради міністрів з позачерговою заявою виступив міністр юстиції у зв’язку з переходом законодавства і діловодства урядових установ на українську мову. Державний секретар доповів про вироблений окремою нарадою законопроект про відновлення козацтва. Рада міністрів відхилила пропозицію Союзу земств про збір коштів в країні для полонених, проте ухвалила асигнувати у розпорядження Гетьмана П.Скоропадського 1 млн. крб. для надання допомоги військовополоненим–українцям. Рада міністрів розглянула питання про упорядкування управління частини губерній, до яких приєднано ряд повітів у прикордонних землях.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 167-167 зв., 168-168 зв.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)