10 жовтня (27 вересня) 1918 (четвер)

На засіданні Ради міністрів Української Держави схвалено “Статут військової повинності” та законопроект про фінансування винокурної промисловості. З доповненнями було прийнято законопроект про використання цукрових буряків. Розглядались засади організації охочекомонних (добровільних) дружин.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 7. – Арк. 12-12 зв., 13-13 зв.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)