Початок грудня 1920

Переїзд трьома ешелонами залишків Дієвої армії УНР через Тернополь – Львів – Перемишль – Розвадів у табори для інтернування в Александрові, Ланцуті, Пйотркуві, Каліші, Вадовицях, Пикуличах, Ченстохові, Стшалкові, Щипйорно, Тухолі, Домб’є (Польща).
ЦДАВО України. – Ф. 5235. – Ф. 1. – Оп. 1. – Спр. 1604. – Арк. 61.

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1920: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 311 с. - ISBN 966-02-3607-7