Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

22-29 травня 1994 (неділя-неділя)

У Києві відбувся міжнародний музичний фестиваль "Україна і світ бароко", участь у якому взяли виконавці з Франції, Австрії, Італії, Німеччини, Росії, Польщі.
Підкова Ігор Україна 1991-1996: хроніка подій. - С. 273.

Опубліковано у виданні: Падалка С.С. Хроніка - 1994/ Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995: Довід. вид. . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005 - С.258-370 ISBN 966-023607-7