14-15 квітня 1992 (віторок, середа)

У Києві відбулася нарада експертів держав учасниць СНД із питань, пов'язаних із правонаступництвом щодо колишнього Союзу РСР. Обговорювались питання, пов'язані з розподілом між державами належних їм часток у власності колишнього СРСР за рубежем.
Голос України. - 1992. - 17 квітня.

Опубліковано у виданні: Падалка С.С. Хроніка - 1992/ Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995: Довід. вид. . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005.. - С.105-162 ISBN 966-023607-7