23 травня 1992 (субота)

Президент України Л. Кравчук видав указ "Про перехід України до загальноприйнятої у міжнародній практиці системи обліку та статистики". Указ передбачив заходи з впровадження національного рахівництва, методів бухгалтерського обліку, єдиної системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації з урахуванням міжнародних стандартів і рекомендацій.
Голос України. - 1992. - 28 травня.

Опубліковано у виданні: Падалка С.С. Хроніка - 1992/ Україна: Хроніка ХХ століття. Роки 1991-1995: Довід. вид. . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005.. - С.105-162 ISBN 966-023607-7