Перше засідання Українсько-польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр.

11-13 червня 2018 року у Варшаві відбулося перше засідання Українсько-польської комісії для дослідження взаємин 1917–1921 рр.

Ця комісія була заснована 22 березня 2018 р. за спільним рішенням Андрія Мелешевича, президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» та Яна Маліцького, директора Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

До створення Комісії спонукав підвищений інтерес в обох країнах до подій столітньої давнини, що пов’язані з формуванням незалежних Польської та Української держав, їх непростими взаєминами – від протистояння до об’єднання зусиль задля спротиву комуністичній агресії.

Завданням Комісії є продовження пошуку і вивчення архівних документів для задоволення обопільної потреби української та польської спільноти у поглибленні знань про згадані події.

Члени Комісії – вчені-історики з Польщі та України, які займаються польсько-українськими відносинами, поляками в Україні та еміграцією українців у Польщу в роки революції 1917 - 1921 рр.

Українська частина Комісії включає:

Владислав Верстюк (Інститут історії України НАН України) – співголова,

Olena Betliy (Києво-Могилянська академія),

Gennady Korolyov (Інститут історії України НАН України),

Наталія Маковська (директор Державного архіву вищих органів влади та управління),

Олег Павлишин (Львівський університет імені Івана Франка),

Валентина Піскун (Інститут української археографії та джерелознавства НАН України),

Максим Потапенко (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя),

Віталій Скальський (Києво-Могилянська академія / Інститут історії України НАН України).

Польська сторона Комісії включає:

Ян Яцек Бруски (Ягеллонський університет у Кракові) - співголова,

Маріуш Коженьовський (Університет Марії Кюрі-Склодовської у Любліні),

Мачєй Кротофіл (Університет Ніколая Коперника у Торуні),

полковник Тадеуш Кшонстек (Варшавський університет, центр східноєвропейських студій),

Влодзімєж Менджецький (Варшавський університет, Інститут історії Польської Академії наук),

Ян Пісулінський, (Жешувський університет)

Станіслав Стємпень (південно-східний науковий інститут у Перемишлі),

Mirosław Szumiło (Університет Марії Кюрі Склодовської в Любліні / Інститут національної памʼяті).

Секретар Комісії - Ola Hnatiuk (Києво-Могилянська академія / Варшавський університет, Центр східноєвропейських студій).

За підсумками першого засідання комісіі було оприлюднeно комюнікe.


Komunikat z posiedzenia Polsko-Ukraińskiej Komisji dla badania relacji wzajemnych w l. 1917–1921
Комюніке з засідання Українсько-польської комісії для дослідження взаємин у 1917–1921 рр.