Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю з нагоди 90-ліття відомого українського вченого, історика і громадського діяча професора Миколи Павловича Ковальського (1929–2006)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОСТРОЗЬКА АКАДЕМІЯ»

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКЕ ІСТОРИЧНЕ ТОВАРИСТВО

ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІСТОРІЇ ВОЛИНІ


Шановні колеги!


Маємо честь запросити Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції з міжнародною участю з нагоди 90-ліття відомого українського вченого, історика і громадського діяча професора Миколи Павловича Ковальського (1929–2006), що відбудеться 19 березня 2019 р. у Національному університеті «Острозька академія». Під час конференції планується обговорити різні аспекти життя, діяльності та наукового спадку М. П. Ковальського, а також проблеми й перспективи історіографії, археографії та джерелознавства історії України.


Просимо до 1 березня 2019 р. надіслати заявку на участь у конференції (див. додаток 1 «Заявка учасника») на адресу: kafedra.istorii@oa.edu.ua


Матеріали доповідей та повідомлень просимо надати під час проведення наукового заходу. Передбачається публікація матеріалів конференції у фаховому виданні Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки». Журнал входить до переліку фахових видань з історичних наук (наказ МОН від 16.05.2016 р. № 515) та включений до міжнародних наукометричних баз Index Copernicus, «Наукова електронна бібліотека» (ліцензійний договір № 583-09/2014 від 29.09.2014 р.) і Slavic Humanities Index (http://slavus.ca/en/ukraine.html#toptext). Вимоги до оформлення матеріалів див. додаток 2, а також на сайті: https://histj.oa.edu.ua/howto


Проїзд, проживання та харчування за рахунок учасників конференції. При потребі просимо звертатися за докладною інформацією за телефоном:

097 238 41 50 (секретар оргкомітету Микола Богданович Близняк).


З повагою

Оргкомітет


35800 Україна, Рівненська обл.,http://www.oa.edu.ua2 Seminarska Street, Ostroh, Rivne Region,

м. Острог, вул. Семінарська, 2 e-mail: dekanat.mv@oa.edu.ua 35800 Ukraine

тел./факс +38 (03654) 3-08-32tel./fax +38 (03654) 3-08-32


Заявка учасника