Народність, така велика, така багата змістом та життєвими силами, не знищеними століттями насильницького гноблення, не може бути доведена до небуття гнітом і заборонами.

Усі ці утиски можуть лише затримати її розвиток, але не більше, і, кінець кінцем, вона не може не взяти свого.

Факти останнього часу утверджують у непорушному переконанні, що широкий і всебічний розвиток української народності — лише питання часу, мабуть — дуже недалекого часу.

(Михайло Грушевський, Нариси історії українського народу, 1904/2013)

ІСТОРИКИ І ВІЙНА

VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

КИЇВСЬКИЙ СТОЛИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА

Інститут післядипломної освіти

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

НІЖИНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ

Історико-юридичний факультет

УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ

Історичний факультет


ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас взяти участь

у Всеукраїнській науково-практичній конференції

«ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ»,

яка відбудеться 23 вересня 2022 року


Напрями роботи конференції:

  • Біографічні дослідження в сучасній Україні: акумуляція вітчизняного досвіду та сприйняття надбань світової історіографії;
  • українська біографістика: проблема визначення предметного поля та її місце в системі соціокультурного знання;
  • “людина в історії” та “історія людини”: спільне та відмінне в методології історієписання;
  • его-джерела в біографічних реконструкціях: саморефлексія актора та сприйняття ним свого часу;
  • роль біографістики в дослідженнях сімейної історії;
  • людина “другого плану” в історії як герой біографічного дослідження;
  • сучасні практики популяризації біографічних знань та перспективи біографістики в українському суспільному просторі.
  • Особистості в історії та історії української культури (у змісті історичної освіти середньої та вищої школи).

Місце проведення конференції роботи:

Київський столичний університет імені Бориса Грінченка,

м. Київ, проспект Павла Тичини, 22-Б

(проїзд: ст. м. «Лівобережна»)

Робочі мови конференції: українська, англійська.

За результатами проведення Всеукраїнської наукової конференції буде підготовлена колективна наукова праця.


Для участі у конференції просимо до 10 вересня 2022 року:

  • Заповнити реєстраційну форму учасника конференції і надіслати на електронну адресу оргкомітету.
  • Відскановану електронну копію квитанції про сплату оргвнеску надіслати оргкомітету на адресу: o.salata@kubg.edu.ua. Оргвнесок – 150 грн., сплачують усі учасники конференції (передбачає часткове покриття організаційних витрат на проведення конференції, зокрема, підготовку програми конференції, сертифікатів учасників, технічний супровід заходу тощо). Кошти переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка – код ЄДРПОУ 02136554, Р/р 038201720314211007201048659, Держказначейська служба України м. Київ, код банку 820172 з позначкою «Оргвнесок на проведення конференції».


Учасники конференції можуть опублікувати свої статті у науковому журналі Київського столичного університету імені Бориса Грінченка «Київські історичні студії», включеного до категорії Б Переліку наукових фахових видань України (наказ МОН України від 28.12.2019 № 1643), галузь науки – історичні, спеціальність – 032 Історія та археологія.

Вартість друку статті 70 грн. за одну сторінку.

Квитанція про оплату вартості друку статті надсилається редколегії після отримання позитивного рішення про включення статті до наукового журналу.

Вимоги до оформлення статей у науковому журналі «Київські історичні студії» https://istorstudio.kubg.edu.ua/index.php/journal.

УВАГА! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти статті, які не відповідають вищезазначеним вимогам. Автори несуть відповідальність за точність викладених фактів, цитат і посилань, а також за дотримання авторських прав.

Видання журналу планується після проведення конференції.


КОНТАКТИ

Адреса оргкомітету: м. Київ, вул. проспект Павла Тичини, 22-Б (кафедра історичної та громадянської освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка)

Контактна особа: Салата Оксана Олексіївна (0932708701) Еmail: o.salata@kubg.edu.ua, Клименко Нінель Павлівни (0969260594) Еmail: n.klymenko@kubg.edu.ua.


РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА

Учасника VІ Всеукраїнської науково-практична конференції

«ІСТОРИКО-БІОГРАФІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ, ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ ТА ДИДАКТИЧНІ АСПЕКТИ»

23 вересня 2022 року

Прізвище, ім’я, по батькові

Науковий ступінь

Вчене звання

Місце роботи

(повна назва організації)

Посада

Контактний телефон (факс), е-mail

Форми участі у конференції

(необхідне підкреслити)

Тільки публікація матеріалів

Публікація матеріалів + усна доповідь

Тільки усна доповідь

Участь без доповіді та публікації

Повна назва доповіді

Запланована секція (відповідно до напряму роботи конференції)


Інформаційний лист