24 вересня 1921 (субота)

Харків. Президія ВУЦВК вирішила залишити за РАТАУ функції інформаційно-телеграфного органу, а інші – передати до Головполітосвіти. Для погодження політосвітніх кампаній директор РАТАУ вводився до складу колегії Головполітосвіти. РАТАУ передавалася до відання ВУЦВК. Також було прийнято рішення про ліквідацію стінних газет, впровадження абонементної плати за інформацію, яку РАТАУ надсилало своїм передплатникам, та дозвіл видання платних вечірніх газет.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 24 вересня.

Опубліковано у виданні: Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1921: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 289 с. - ISBN 966-02-3607-7