Грудень 1921

Київ. Створено Ботанічний кабінет і гербарій АН УСРР. Завідувач – академік ВУАН А. Фомін.
История Академии наук Украинской ССР. К, 1979. – С. 641.

Опубліковано у виданні: Україна: Хроніка ХХ століття. Рік 1921: Довід. вид . - К.: Ін-т історії України НАН України, 2006. - 289 с. - ISBN 966-02-3607-7