15 (2) грудня 1918 (неділя)

Львів. Греко-католицький митрополит А.Шептицький та архієпископ римо-католицької церкви Ю. Бельчевський підписали спільну відозву до командування української та польської армій з проханням продовжити обмін полоненими.
ЦДІА України у м.Львові. – Ф.147. – Оп.1. – Спр.44. – Арк.7-8

Опубліковано у виданні: Україна: хроніка ХХ століття. Рік 1918: Довід. вид. - К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. - 402 с. - ISBN 966-02-3607-7(серія)