Жовтень, 16 1933 (понеділок)

Французька газета «Фігаро» опублікувала статтю голови УНР в екзилі О. Шульгина «Голод в Україні»
Голодомор 1932–1933 років в Україні: Документи і матеріали. – К., 2007. – С. 959–960.

Опубліковано у виданні: Марочко В. Голодомор 1932-1933 років в Україні: Хроніка / В. Марочко, О. Мовчан. - К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. - 294 с.