This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

16 (3) вересня 1918 (понеділок)

Рада міністрів на своєму засіданні схвалила законопроект про зміни в діючому Положенні про утворення міських дум і про вибори гласних до цих дум та висловила подяку комісії та І.Дякову за доопрацювання цього Положення. Рада міністрів висловила різкий протест з приводу розстрілів без будь-якого суду на території Російської Республіки громадян, серед яких чимало і українців. Уряд ухвалив звернутись до всіх держав світу з закликом сприяти припиненню незаконних розправ, встановленню гарантій недоторканності патріарха Тихона та захистити українців, що проживали на території РСФРР. Рада міністрів прийняла законопроект про надання міністру внутрішніх справ права призначати нових членів міських управ замість тих, що вийшли у відставку. На пропозицію Головноуповноваженого по управлінню і ліквідації установ військового часу, Рада міністрів розглянула питання про окрему змішану комісію для з’ясування угоди з німецьким командуванням відносно розподілу військового майна.
ЦДАВО України. – Ф.1064. – Оп.1. – Спр. 6. – Арк. 250-250 зв., 251-251 зв..

16 (3) вересня 1918 (понеділок)

Київ. Колегія верховних правителів Української Держави затвердила ухвалений Радою народних міністрів “Закон про проведення виборів губерніальних і повітових земських гласних”, скасувала постанову Тимчасового уряду Росії від 21 травня 1917 р. і ухвалила нові правила проведення виборів. У примітці зазначалося, що цей закон тимчасово не поширюється на Холмську та Гродненську губернії.
Державний вістник. – 1918. – 21 вересня.

16 (3) вересня 1918 (понеділок)

Київ. Начальник Особливого відділу штабу Гетьмана доповів начальнику штабу про підготовку замаху на П.Скоропадського групою осіб, які 15 вересня збиралися на вул. Прорізній, 14. Обрані шляхом жеребкування особи 17 вересня мали виїхати до Німеччини.
ЦДАВО України. – Ф.121 6. – Оп.1. – Спр. 71. – Арк. 49.

14 березня 1919 (п’ятниця)

Червона армія зайняла Мелітополь, 15 березня був зайнятий Бердянськ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни (1918–1919). — С. 706.

30 серпня - 17 вересня 1919

Рейд Південної групи військ Червоної армії (44-ї, 47-ї та 58-ї дивізій 12-ї армії під командою Й.Якіра), оточених в районі Одеси. З лінії Голта - Бірзула - Вапнярка вона пройшла близько 600 км по тилах денікінських та українських військ до Житомира.
Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти денікінщини. — С. 85-86.

Вересень 1919

Розформування дивізії “Запорізька Січ” та арешт її командира отамана Ю.Божка за невиконання наказів командування армії УНР.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 320.

11 вересня – 12 листопада 1919

Миколаївський повіт Херсонської губ. Повстання селян с. Полтавки (Баштанки) та навколишніх сіл проти денікінського режиму. Сили повстанців нараховували до 20 тис. озброєного війська. Було утворено т. зв. “Баштанську республіку” — територію, на якій існувала влада рад.
Супруненко М.І. Боротьба трудящих України проти денікінщини. — С. 177–178.

Середина вересня 1919

Кам’янець–Подільський. Директорія підтримала ініціативу швейцарського соціаліста Ф.Платтена про посередництво між урядом УНР та РНК РСФРР у справі укладення військового союзу проти Денікіна.
Мазепа І. Україна в огні й бурі революції . — С. 271, 296.

15–17 вересня 1919 (понеділок–середа)

Кам’янець–Подільський. Приїзд до урядового центру УНР повстанського отамана Зеленого (Д.Терпила). В результаті переговорів, проведених з Головним отаманом С.Петлюрою, досягнуто угоди про спільні дії повстанців та регулярних військ УНР.
Робітнича газета. — 1919. — 16 вересня; Україна. — 1919. — 26 вересня.

15–18 вересня 1919 (понеділок–четвер)

Кам’янець–Подільський. Всеукраїнська сіоністська конференція розглянула палестинське питання; сучасний політичний момент, боротьбу за національно–персональну автономію.
Україна. — 1919. — 14, 28 вересня.

середина серпня – вересень 1920

Рейд загонів отамана Н. Махна по Миргородському, Кременчуцькому, Кобеляцькому, Костянтиноградському і Старобільському повітах.
Верстюк В. Махновщина. – К., 1991. – С. 250.

Вересень 1920

Частини УГА на чолі з генералом А.Кравсом через Карпати пробилися до Чехо-Словаччини, де були роззброєні і інтерновані у таборі м.Ліберці.
Західно-Українська Народна Республіка. Том 1. Документи і матеріали у 5-ти томах. – Івано-Франківськ, 2001. – С. 36.

Вересень 1920

Звернення Галревкому до трудящих Галичини з закликом добровільно вступати до лав Червоної армії.
Під прапором Жовтня. – Львів, 1957. – С. 608 – 612.

Вересень 1920

Львів. Утворена тимчасова Начальна колегія УВО, перейменована невдовзі у Начальну команду.
Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914-1923 рр. У 2-х томах. Том 1. – Львів, 1998. – С. 499.

13 – 16 вересня 1920 (понеділок – четвер)

Херсон. І повітовий з’їзд комнезамів за участю представників з 33 волостей Херсонського повіту.
Известия (Херсон). – 1920. – 13 вересня, 16 вересня, 17 вересня, 18 вересня.

16 вересня 1920 (четвер)

Ковель. Вступ до міста частин 3-ї польської армії.
ЦДАВО України. – Ф. 3696. – Оп. 2. – Спр. 405. – Арк. 37.

16 вересня 1920 (четвер)

ІІ Донецький губернський з’їзд КСМУ.
Образование и деятельность комсомола Украины в годы гражданской войны. Документы и материалы. – К., 1959. – С. 538 – 539.

16 вересня 1920 (четвер)

Перебування Запорозької дивізії Дієвої армії УНР в с. Озеряни (під Бучачем).
Монкевич Б. Чорні Запорожці. Зимовий похід й остання кампанія Чорних Запорожців. – Львів, 1929. – С. 117.

16 – 17 вересня 1920 (четвер – п’ятниця)

І з’їзд КСМУ Валківського повіту, Харківської губернії.
Образование и деятельность комсомольской организации Харковщины.1917 – 1920. Документы и материалы. – Харьковское областное издательство, 196