This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Червень 1948

Органи Міністерства державної безпеки УРСР ліквідували керівника групи “Дніпро” проводу Східного краю “Одеса” ОУН А.Лучковського і його заступника та знищили й заарештували 38 осіб з числа членів групи.
Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). – К., 1999. – С. 53.

Червень 1948

В Управлінні пропаганди і агітації ЦК КП(б)У заслухано доповіді секретарів з пропаганди Сталінського і Ворошиловградського обкомів КП(б)У щодо виконання рішення ЦК ВКП(б) від 28 лютого 1948 р. “Про стан партійно-політичної роботи на вугільних шахтах Донбасу”. Відмічено, що партійно-політична і культурно-освітня робота серед шахтарів регіону поставлена незадовільно, своїм розмахом та ідейним змістом не відповідала завданням, які стояли перед обласними партійними організаціями. Відділи пропаганди і агітації Сталінського та Ворошиловградського обласних комітетів КП(б)У погано організували роботу з агітаторами, обкоми не приділяли уваги розповсюдженню політичної і художньої літератури, преси, налагодженню радіофікації, кінообслуговування трудящих. Відділам пропаганди і агітації обкомів КП(б)У запропоновано усунути зазначені хиби у їх роботі.
Радянська Україна. – 1948. – 3 червня.

25 листопада 1949 (п’ятниця)

«Правда Украины» опублікувала статтю У.Сатановської, П.Жовтенка, А.Ященка «О чём вещает львовское радио». Критикується ідейний рівень, актуальність і якість радіопередач, наголошується на недостатньому залученні до виступів перед мікрофоном партійних, радянських, господарських працівників міста й області.
Правда Украины. – 1949. – 25 ноября.

1 червня – 1 липня 1949 (середа – п’ятниця)

Львівська область. Убито 17 чоловік радянського та колгоспного активу, здійснено ряд диверсій. Оформлені до виселення 129 сімей.
Чорна книга України. Зб. док., архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе. – К., 1998. – С. 406.

1 – 4 червня 1949 (середа – субота)

Київ. Відбувся пленум ЦК ЛКСМУ. Пленум розглянув питання про завдання комсомольських організацій республіки з виконання постанов ЦК КП(б)У і уряду УРСР щодо дальшого піднесення сільського господарства. Пленум ЦК ЛКСМУ обговорив заходи щодо поліпшення роботи комсомолу України з розвитку фізкультури і спорту серед молоді, а також діяльність комсомольських організацій Дніпропетровської і Полтавської областей з налагодження роботи серед дітей у літній період 1949 р.
Радянська Україна. – 1949. – 7 червня.

25 – 29 вересня 1950 (понеділок – п’ятниця)

Львів. Відбувся пленум обкому КП(б) У. Піддана критиці робота обласної партійної організації. Наголошено, що обком КП(б)У не вплинув на виконання плану промислового будівництва, слабко керував первинними парторганізаціями на підприємствах, не покращив контроль за діяльністю господарських керівників. Особливо відмічені недоліки обкому КП(б)У в організації марксистсько-ленінського виховання інтелігенції, залученні наукових сил львівських закладів Академії наук УРСР і ВНЗ до розробки питань з історії і літератури УРСР, проведенні політико-виховної роботи серед учителів, агрономів, зоотехніків, лікарів.
Правда Украины. – 1950. – 1 октября.

Червень 1950

Чернівці. Обком КП(б)У прийняв рішення щодо діяльності груп охорони громадського порядку в деяких районах області. Відмічено, що в даних групах нараховувалося понад 4 тис. молодих колгоспників, що не брали участі у виробництві і утримувалися за рахунок колгоспів. У населення складалася уява про ненормальне становище в області; деякі члени груп аморально поводилися, займалися здирництвом і пиячили. Обком КП(б)У дав дозвіл управлінню МДБ ліквідувати групи охорони громадського порядку в Секирянському, Хотинському, Кельменецькому, Новоселецькому, Герцаївському, Глибокському, Садгірському районах. Партійним і радянським організаціям Путивльського, Винницького, Вашковецького, Старожинецького, Кіцманського, Заставнівського районів запропоновано укріпити вказані групи й значно підвищити їх боєздатність у боротьбі з бандитизмом.
Баран В. Україна: новітня історія (1945 – 1991 рр.). – Л., 2003. – С. 506.

15 березня 1953 (неділя)

Москва. Четверта сесія ВР СРСР звільнила М.Шверника від обов’язків голови президії ВР СРСР у зв’язку з переходом на іншу роботу. Сесія обрала головою президії ВР СРСР К.Ворошилова. Сесія призначила головою РМ СРСР Г.Маленкова.
Радянська Україна. – 1953. – 16 березня.

3 – 7 вересня 1953 (четвер – понеділок)

Москва. Відбувся пленум ЦК КПРС, на якому ухвалено постанову “Про заходи щодо подальшого розвитку сільського господарства СРСР”. Рішення пленуму відіграли позитивну роль у розвитку сільськогосподарського виробництва в країні в середині 50-х років. Пленум обрав першим секретарем ЦК КПРС М.Хрущова.
Радянська Україна. – 1953. – 13 вересня.

Червень 1953

Львівська область. За рішенням колишнього керівництва МВС СРСР в табірному відділенні ОІТК УМЮ створено збірний пункт для концентрації засуджених військовополонених–угорців, з наступною передачею їх угорській владі.
Сергійчук В. Новітня каторга. Військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР. – К., 2001. – С. 173.

2 – 4 червня 1953 (вівторок – четвер)

Київ. Пленум ЦК КП України розглянув організаційні питання. Пленум звільнив від обов’язків першого секретаря ЦК КПУ і члена бюро Л.Мельникова. Офіційною причиною звільнення Л.Мельникова послужило звинувачення у русифікації вищої школи і дискримінації місцевих кадрів на Західній Україні. Першим секретарем ЦК КПУ обрано О.Кириченка.
Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ століття. – К., 2000. – С. 277.

15 – 18 лютого 1955 (вівторок – п’ятниця)

Київ. Відбувся пленум ЦК КПУ. Прийнято постанову “Про підсумки січневого пленуму ЦК КПРС і заходи по дальшому збільшенню виробництва продуктів тваринництва в Українській РСР”. За рішенням пленуму вже в 1955 році планувалося сіяти понад 5,2 млн. га кукурудзи, зокрема 4,3 млн. га на зерно. Для порівняння – у 1953 році посіви цієї культури займали в Україні близько 2,2 млн. га, в тому числі 1,8 млн. га на зерно.
Радянська Україна. – 1955. – 22 лютого;Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953 – 1985. – Львів, 1992. – С. 27.

15 березня 1956 (четвер)

Київ. Відбулися збори активу працівників культури за участю міністра культури СРСР М.Михайлова та першого секретаря Київського обкому КПУ Г.Гришка, на яких різко засуджувався культ особи, розкривалися його негативні наслідки для української культури.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С. 390.

22 – 29 червня 1957 (субота – субота)

Москва. Відбувся пленум ЦК КПРС. На засіданні президії і пленумі ЦК КПРС було здійснено спробу усунути М.Хрущова, а також змінити склад керівних партійних органів. Проте вимоги, висунуті групою В.Молотова, Л.Кагановича, Г.Маленкова і Д.Шепілова, підтримки не знайшли. Пленум прийняв постанову про антипартійну групу Г.Маленкова, Л.Кагановича, В.Молотова, вивів їх з складу членів президії ЦК і членів ЦК КПРС, зняв з поста секретаря ЦК КПРС і вивів з складу кандидатів в члени президії ЦК та з складу членів ЦК Д.Шепілова.
Радянська Україна. – 1957. – 4 липня;Молодь України. – 1957. – 4 липня;Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992. – С. 19.

3 – 4 липня 1958 (четвер – п’ятниця)

Київ. Відбувся пленум ЦК КПУ. Прийнято постанову “Про підсумки червневого пленуму ЦК КПРС і завдання партійних організацій України по збільшенню виробництва і продажу сільськогосподарської продукції державі”.
Радянська Україна. – 1958. – 5 липня.

15 – 17 квітня 1959 (середа – п’ятниця)

Київ. Відбулася перша сесія Верховної Ради УРСР п’ятого скликання. Обрано президію ВР УРСР: Д.Коротченко (голова), С.Ковпак, Д.Піснячевський (заступники голови), А.Зленко (секретар), Г.Грінченко, О.Давидов, В.Дрозденко, І.Казанець, Ф.Мокроус, К.Москалець, О.Мужицький, Л.Найдек, О.Палладін, М.Підгорний, М.Савченко, Г.Царик, В.Чуйков, П.Шелест, І.Юнак. Сесія затвердила склад Ради міністрів УРСР: Н.Кальченко (голова), І.Сенін (перший заступник голови), Г.Бутенко, М.Гречуха, М.Гурєєв, П.Розенко (заступники голови) та ін.
Радянська культура. – 1959. – 19 квітня;Молодь України. – 1959. – 18 квітня.

14 січня 1960 (четвер)

Москва. Відкрилася сесія ВР СРСР, яка розглянула питання “Розброєння – шлях до зміцнення миру і забезпечення дружби між народами”.
Літературна газета. – 1960. – 15 січня.

1961 1961

У Донецькій, Станіславській, Львівській областях створено підпільну “Українську загальнонародну організацію”, перейменовану з часом в “Український національний фронт”.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.,2000. – С.409.

Літо 1961

с. Золотники (Тернопільська область). Створено підпільну організацію “Українська національна партія”, яка ставила за мету боротьбу за державну незалежність України.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.,2000. – С.408.