Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

14 квітня 1943 (середа)

Партизанські загони із з’єднання під командуванням С.Малікова захопили ст. Кремно та підірвали залізничний міст, через що була виведена з ладу на півмісяця залізниця Сарни-Коростень.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.290.

Червень 1943

Партизанські загони та з’єднання України, які мали звязок з тилом, влаштували у червні 171 аварію залізничних ешелонів противника.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.315.

Червень 1943

Партизанські загони та з’єднання України, які мали звязок з тилом, влаштували у червні 171 аварію залізничних ешелонів противника.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.315.

14 березня 1945 (середа)

Війська 2-го Українського фронту звільнили м. Зволен в Чехословаччині.
Радянська Україна. – 1945. – 16 березня;Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во Второй мировой войне: Документы и матери

15 – 31 березня 1945 (четвер – субота)

Тривала Верхньосілезька наступальна операція військ лівого крила 1-го Українського фронту (з межі рік Одер і Нейсе). У результаті операції – звільненно південно-західну частину Верхньої Сілезії.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941–1945. Люди. События. Факты. – М.: Республика, 2000. – С. 400.

3 – 7 липня 1945 (середа – неділя)

Київ. Відбулася республіканська нарада обласних прокурорів, на якій обговорено доповіді: “Про стан соціалістичної законності”, “Про посилення судового нагляду по кримінальних справах”.
Радянська Україна. – 1945. – 11 липня.

1 червня 1947 (неділя)

Л.Каганович направив Й.Сталіну листа з пропозицією розбронювати для УРСР із складів Міністерства заготівель і Міністерства продовольчих резервів СРСР 179,4 тис. тонн зерна і 20,6 тис. тонн борошна, оскільки в багатьох регіонах запасів хліба вистачало на один-два дні.
Голод в Україні. 1946-1947. Документи і матеріали. – К. – Нью-Йорк, 1996. – С. 240-241.

Червень 1948

Органи Міністерства державної безпеки УРСР ліквідували керівника групи “Дніпро” проводу Східного краю “Одеса” ОУН А.Лучковського і його заступника та знищили й заарештували 38 осіб з числа членів групи.
Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). – К., 1999. – С. 53.

Червень 1948

В Управлінні пропаганди і агітації ЦК КП(б)У заслухано доповіді секретарів з пропаганди Сталінського і Ворошиловградського обкомів КП(б)У щодо виконання рішення ЦК ВКП(б) від 28 лютого 1948 р. “Про стан партійно-політичної роботи на вугільних шахтах Донбасу”. Відмічено, що партійно-політична і культурно-освітня робота серед шахтарів регіону поставлена незадовільно, своїм розмахом та ідейним змістом не відповідала завданням, які стояли перед обласними партійними організаціями. Відділи пропаганди і агітації Сталінського та Ворошиловградського обласних комітетів КП(б)У погано організували роботу з агітаторами, обкоми не приділяли уваги розповсюдженню політичної і художньої літератури, преси, налагодженню радіофікації, кінообслуговування трудящих. Відділам пропаганди і агітації обкомів КП(б)У запропоновано усунути зазначені хиби у їх роботі.
Радянська Україна. – 1948. – 3 червня.

25 листопада 1949 (п’ятниця)

«Правда Украины» опублікувала статтю У.Сатановської, П.Жовтенка, А.Ященка «О чём вещает львовское радио». Критикується ідейний рівень, актуальність і якість радіопередач, наголошується на недостатньому залученні до виступів перед мікрофоном партійних, радянських, господарських працівників міста й області.
Правда Украины. – 1949. – 25 ноября.

20 квітня – 1 червня 1949 (середа – середа)

Львівська область. Вбито 14 осіб радянського та колгоспного активу, здійснено ряд диверсій. Оформлені до виселення 244 сім’ї.
Чорна книга України. Зб. док., архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе. – К., 1998. – С. 404.

1 червня – 1 липня 1949 (середа – п’ятниця)

Львівська область. Убито 17 чоловік радянського та колгоспного активу, здійснено ряд диверсій. Оформлені до виселення 129 сімей.
Чорна книга України. Зб. док., архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе. – К., 1998. – С. 406.

1 – 4 червня 1949 (середа – субота)

Київ. Відбувся пленум ЦК ЛКСМУ. Пленум розглянув питання про завдання комсомольських організацій республіки з виконання постанов ЦК КП(б)У і уряду УРСР щодо дальшого піднесення сільського господарства. Пленум ЦК ЛКСМУ обговорив заходи щодо поліпшення роботи комсомолу України з розвитку фізкультури і спорту серед молоді, а також діяльність комсомольських організацій Дніпропетровської і Полтавської областей з налагодження роботи серед дітей у літній період 1949 р.
Радянська Україна. – 1949. – 7 червня.

25 – 29 вересня 1950 (понеділок – п’ятниця)

Львів. Відбувся пленум обкому КП(б) У. Піддана критиці робота обласної партійної організації. Наголошено, що обком КП(б)У не вплинув на виконання плану промислового будівництва, слабко керував первинними парторганізаціями на підприємствах, не покращив контроль за діяльністю господарських керівників. Особливо відмічені недоліки обкому КП(б)У в організації марксистсько-ленінського виховання інтелігенції, залученні наукових сил львівських закладів Академії наук УРСР і ВНЗ до розробки питань з історії і літератури УРСР, проведенні політико-виховної роботи серед учителів, агрономів, зоотехніків, лікарів.
Правда Украины. – 1950. – 1 октября.

Червень 1950

Чернівці. Обком КП(б)У прийняв рішення щодо діяльності груп охорони громадського порядку в деяких районах області. Відмічено, що в даних групах нараховувалося понад 4 тис. молодих колгоспників, що не брали участі у виробництві і утримувалися за рахунок колгоспів. У населення складалася уява про ненормальне становище в області; деякі члени груп аморально поводилися, займалися здирництвом і пиячили. Обком КП(б)У дав дозвіл управлінню МДБ ліквідувати групи охорони громадського порядку в Секирянському, Хотинському, Кельменецькому, Новоселецькому, Герцаївському, Глибокському, Садгірському районах. Партійним і радянським організаціям Путивльського, Винницького, Вашковецького, Старожинецького, Кіцманського, Заставнівського районів запропоновано укріпити вказані групи й значно підвищити їх боєздатність у боротьбі з бандитизмом.
Баран В. Україна: новітня історія (1945 – 1991 рр.). – Л., 2003. – С. 506.

15 березня 1953 (неділя)

Москва. Четверта сесія ВР СРСР звільнила М.Шверника від обов’язків голови президії ВР СРСР у зв’язку з переходом на іншу роботу. Сесія обрала головою президії ВР СРСР К.Ворошилова. Сесія призначила головою РМ СРСР Г.Маленкова.
Радянська Україна. – 1953. – 16 березня.

3 – 7 вересня 1953 (четвер – понеділок)

Москва. Відбувся пленум ЦК КПРС, на якому ухвалено постанову “Про заходи щодо подальшого розвитку сільського господарства СРСР”. Рішення пленуму відіграли позитивну роль у розвитку сільськогосподарського виробництва в країні в середині 50-х років. Пленум обрав першим секретарем ЦК КПРС М.Хрущова.
Радянська Україна. – 1953. – 13 вересня.

Червень 1953

Львівська область. За рішенням колишнього керівництва МВС СРСР в табірному відділенні ОІТК УМЮ створено збірний пункт для концентрації засуджених військовополонених–угорців, з наступною передачею їх угорській владі.
Сергійчук В. Новітня каторга. Військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР. – К., 2001. – С. 173.

15 – 18 лютого 1955 (вівторок – п’ятниця)

Київ. Відбувся пленум ЦК КПУ. Прийнято постанову “Про підсумки січневого пленуму ЦК КПРС і заходи по дальшому збільшенню виробництва продуктів тваринництва в Українській РСР”. За рішенням пленуму вже в 1955 році планувалося сіяти понад 5,2 млн. га кукурудзи, зокрема 4,3 млн. га на зерно. Для порівняння – у 1953 році посіви цієї культури займали в Україні близько 2,2 млн. га, в тому числі 1,8 млн. га на зерно.
Радянська Україна. – 1955. – 22 лютого;Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953 – 1985. – Львів, 1992. – С. 27.

15 березня 1956 (четвер)

Київ. Відбулися збори активу працівників культури за участю міністра культури СРСР М.Михайлова та першого секретаря Київського обкому КПУ Г.Гришка, на яких різко засуджувався культ особи, розкривалися його негативні наслідки для української культури.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С. 390.