Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

15 – 31 березня 1945 (четвер – субота)

Тривала Верхньосілезька наступальна операція військ лівого крила 1-го Українського фронту (з межі рік Одер і Нейсе). У результаті операції – звільненно південно-західну частину Верхньої Сілезії.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941–1945. Люди. События. Факты. – М.: Республика, 2000. – С. 400.

3 – 7 липня 1945 (середа – неділя)

Київ. Відбулася республіканська нарада обласних прокурорів, на якій обговорено доповіді: “Про стан соціалістичної законності”, “Про посилення судового нагляду по кримінальних справах”.
Радянська Україна. – 1945. – 11 липня.

Червень 1948

Органи Міністерства державної безпеки УРСР ліквідували керівника групи “Дніпро” проводу Східного краю “Одеса” ОУН А.Лучковського і його заступника та знищили й заарештували 38 осіб з числа членів групи.
Кентій А. Нарис боротьби ОУН–УПА в Україні (1946 – 1956 рр.). – К., 1999. – С. 53.

Червень 1948

В Управлінні пропаганди і агітації ЦК КП(б)У заслухано доповіді секретарів з пропаганди Сталінського і Ворошиловградського обкомів КП(б)У щодо виконання рішення ЦК ВКП(б) від 28 лютого 1948 р. “Про стан партійно-політичної роботи на вугільних шахтах Донбасу”. Відмічено, що партійно-політична і культурно-освітня робота серед шахтарів регіону поставлена незадовільно, своїм розмахом та ідейним змістом не відповідала завданням, які стояли перед обласними партійними організаціями. Відділи пропаганди і агітації Сталінського та Ворошиловградського обласних комітетів КП(б)У погано організували роботу з агітаторами, обкоми не приділяли уваги розповсюдженню політичної і художньої літератури, преси, налагодженню радіофікації, кінообслуговування трудящих. Відділам пропаганди і агітації обкомів КП(б)У запропоновано усунути зазначені хиби у їх роботі.
Радянська Україна. – 1948. – 3 червня.

25 листопада 1949 (п’ятниця)

«Правда Украины» опублікувала статтю У.Сатановської, П.Жовтенка, А.Ященка «О чём вещает львовское радио». Критикується ідейний рівень, актуальність і якість радіопередач, наголошується на недостатньому залученні до виступів перед мікрофоном партійних, радянських, господарських працівників міста й області.
Правда Украины. – 1949. – 25 ноября.

1 червня – 1 липня 1949 (середа – п’ятниця)

Львівська область. Убито 17 чоловік радянського та колгоспного активу, здійснено ряд диверсій. Оформлені до виселення 129 сімей.
Чорна книга України. Зб. док., архівних матеріалів, листів, доповідей, статей, досліджень, есе. – К., 1998. – С. 406.

25 – 29 вересня 1950 (понеділок – п’ятниця)

Львів. Відбувся пленум обкому КП(б) У. Піддана критиці робота обласної партійної організації. Наголошено, що обком КП(б)У не вплинув на виконання плану промислового будівництва, слабко керував первинними парторганізаціями на підприємствах, не покращив контроль за діяльністю господарських керівників. Особливо відмічені недоліки обкому КП(б)У в організації марксистсько-ленінського виховання інтелігенції, залученні наукових сил львівських закладів Академії наук УРСР і ВНЗ до розробки питань з історії і літератури УРСР, проведенні політико-виховної роботи серед учителів, агрономів, зоотехніків, лікарів.
Правда Украины. – 1950. – 1 октября.

Червень 1950

Чернівці. Обком КП(б)У прийняв рішення щодо діяльності груп охорони громадського порядку в деяких районах області. Відмічено, що в даних групах нараховувалося понад 4 тис. молодих колгоспників, що не брали участі у виробництві і утримувалися за рахунок колгоспів. У населення складалася уява про ненормальне становище в області; деякі члени груп аморально поводилися, займалися здирництвом і пиячили. Обком КП(б)У дав дозвіл управлінню МДБ ліквідувати групи охорони громадського порядку в Секирянському, Хотинському, Кельменецькому, Новоселецькому, Герцаївському, Глибокському, Садгірському районах. Партійним і радянським організаціям Путивльського, Винницького, Вашковецького, Старожинецького, Кіцманського, Заставнівського районів запропоновано укріпити вказані групи й значно підвищити їх боєздатність у боротьбі з бандитизмом.
Баран В. Україна: новітня історія (1945 – 1991 рр.). – Л., 2003. – С. 506.

3 – 7 вересня 1953 (четвер – понеділок)

Москва. Відбувся пленум ЦК КПРС, на якому ухвалено постанову “Про заходи щодо подальшого розвитку сільського господарства СРСР”. Рішення пленуму відіграли позитивну роль у розвитку сільськогосподарського виробництва в країні в середині 50-х років. Пленум обрав першим секретарем ЦК КПРС М.Хрущова.
Радянська Україна. – 1953. – 13 вересня.

Червень 1953

Львівська область. За рішенням колишнього керівництва МВС СРСР в табірному відділенні ОІТК УМЮ створено збірний пункт для концентрації засуджених військовополонених–угорців, з наступною передачею їх угорській владі.
Сергійчук В. Новітня каторга. Військовополонені та інтерновані Другої світової в УРСР. – К., 2001. – С. 173.

23 – 30 червня 1954 (середа – середа)

Київ. Відбувся пленум ЦК КПУ. Пленум розглянув питання про підсумки весняної сівби, догляд за посівами, проведення збирання врожаю та забезпечення виконання плану заготівель сільськогосподарських продуктів у 1954 р. Пленум розглянув також організаційні питання: задовільнив прохання О.Корнійчука про увільнення його від обов’язків члена президії ЦК КПУ у зв’язку з переходом на творчу роботу.
Радянська Україна. – 1954. – 3 липня;Радянське мистецтво. – 1954. – 7 липня.

15 березня 1956 (четвер)

Київ. Відбулися збори активу працівників культури за участю міністра культури СРСР М.Михайлова та першого секретаря Київського обкому КПУ Г.Гришка, на яких різко засуджувався культ особи, розкривалися його негативні наслідки для української культури.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К., 2000. – С. 390.

22 – 29 червня 1957 (субота – субота)

Москва. Відбувся пленум ЦК КПРС. На засіданні президії і пленумі ЦК КПРС було здійснено спробу усунути М.Хрущова, а також змінити склад керівних партійних органів. Проте вимоги, висунуті групою В.Молотова, Л.Кагановича, Г.Маленкова і Д.Шепілова, підтримки не знайшли. Пленум прийняв постанову про антипартійну групу Г.Маленкова, Л.Кагановича, В.Молотова, вивів їх з складу членів президії ЦК і членів ЦК КПРС, зняв з поста секретаря ЦК КПРС і вивів з складу кандидатів в члени президії ЦК та з складу членів ЦК Д.Шепілова.
Радянська Україна. – 1957. – 4 липня;Молодь України. – 1957. – 4 липня;Баран В.К. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953–1985 рр. – Львів, 1992. – С. 19.

3 – 4 липня 1958 (четвер – п’ятниця)

Київ. Відбувся пленум ЦК КПУ. Прийнято постанову “Про підсумки червневого пленуму ЦК КПРС і завдання партійних організацій України по збільшенню виробництва і продажу сільськогосподарської продукції державі”.
Радянська Україна. – 1958. – 5 липня.

14 січня 1960 (четвер)

Москва. Відкрилася сесія ВР СРСР, яка розглянула питання “Розброєння – шлях до зміцнення миру і забезпечення дружби між народами”.
Літературна газета. – 1960. – 15 січня.

1961 1961

У Донецькій, Станіславській, Львівській областях створено підпільну “Українську загальнонародну організацію”, перейменовану з часом в “Український національний фронт”.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.,2000. – С.409.

Літо 1961

с. Золотники (Тернопільська область). Створено підпільну організацію “Українська національна партія”, яка ставила за мету боротьбу за державну незалежність України.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.,2000. – С.408.

27-30 вересня 1961 (середа-субота)

м. Київ. Відбувся ХХІІ з’їзд КП України. Порядок денний з’їзду включав доповідь про проект програми КПРС, доповідь про проект статуту КПРС, звіти ЦК КПУ і ревізійної комісії КПУ, вибори ЦК КПУ і ревізійної комісії. У прийнятій резолюції відзначалося зростання добробуту і покращення життєвого рівня населення, збільшення продуктивності праці, збільшення фінансування всіх галузей промисловості тощо. В той же час були наведені приклади невиконання планів низкою металургійних заводів, низької якості окремих видів продукції, вказувалося на недоліки в постановці ідеологічної роботи. ХХІІ з’їзд визнав правильною політичну лінію ЦК і практичну роботу задовільною. Він закликав зміцнити важку індустрію республіки, збільшити виробництво всіх видів продукції, поглиблювати розвиток науки, добитися підвищення врожайності сільського господарства виробництва тваринницької продукції, підняти рівень комунального обслуговування населення тощо.
Радянська Україна. –1961. – 27 вересня – 3 жовтня.

Літо 1962

м. Костянтинівка (Донецька область). Створено молодіжну організацію “Підпільний центр “Свобода”. Члени організації вбачали погіршення добробуту населення в неспроможності керівництва КПРС проводити економічні реформи, його догматичному ставленні до організації всіх сфер життєдіяльності суспільства. У листівках вони закликали до ліквідації КПРС, введення багатопартійної системи, надання усієї повноти влади радам.
Данилюк Ю.З., Бажан О.Г. Опозиція в Україні (друга половина 50-х – 80-ті рр. ХХ ст.). – К.,2000. – С.127-128, 413.

1963 1963

м. Херсон. Виникла нелегальна організація “Вісник свободи України”.
Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К.,1995. – С.550.