Рада молодих вчених:

Рада молодих вчених Інституту історії України НАН України – колегіальний виборний (терміном на три роки) дорадчий орган, що об’єднує молодих вчених та діє відповідно до положення про цю раду. Метою її діяльності є сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, а також забезпечення представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів в Інституті, підвищення їх ролі у формуванні наукової політики та роботі установи.

Контакти: 01001, Київ, вул. Грушевського 4, кім. 618, e-mail: rmv.history.ua@gmail.com

ПОЛОЖЕННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

Звіт про діяльність Ради молодих вчених за 2015-2017 рр.

Звіт про діяльність Ради молодих вчених за 2018 р.

Склад Ради молодих вчених:
  1. Милько Володимир Іванович (голова);
  2. Грищенко Юлія Володимирівна (заступник);
  3. Кононенко Василь Петрович;
  4. Маєвський Олександр Олегович.

Милько В. Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України / В. Милько // Український історичний збірник. – 2015. – Вип. 18. – С. 400–403.

Милько В. Інформація про діяльність Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України в 2015–2017 рр. // Український історичний збірник. – 2018. – Вип. 20. – С. 358-362.