Тепер ми самим очевидним способом маємо боротьбу самих народів – великоруського й українського.

Один наступає, другий борониться.

Історія сих двох «братніх народів» вступила в стадію, про котру оповідає біблійна історія перших братів:

І спитав Бог: Каїне, де твій брат Авель?

(Михайло Грушевський, «Очищення вогнем»,1918)

Рада молодих вчених:

Рада молодих вчених Інституту історії України НАН України – колегіальний виборний (терміном на три роки) дорадчий орган, який об’єднує молодих вчених установи та діє відповідно до Статуту Інституту історії України НАН України та окремого Положення. Метою діяльності РМВ є сприяння здійсненню та розвитку наукових досліджень молодих вчених, а також забезпечення представництва, захисту і реалізації їхніх прав та інтересів в Інституті, підвищення ролі у формуванні наукової політики та роботі установи.

Контакти: 01001, Київ, вул. Грушевського 4, кім. 618, e-mail: rmv.history.ua@gmail.com

Склад Ради молодих вчених
(обрано на загальних зборах молодих вчених у 2021 р.)

  1. Милько Володимир Іванович (голова)
  2. Грищенко Юлія Володимирівна (заступник)
  3. Арістов Вадим Юрійович
  4. Борщик Ярослав Вікторович
  5. Маєвський Олександр Олегович
  6. Ніколайчук Дмитрій Олександрович

ПОЛОЖЕННЯ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ

Звіт про діяльність Ради молодих вчених за 2015-2017 рр.

Звіт про діяльність Ради молодих вчених за 2018 р.

Звіт про діяльність Ради молодих вчених (2018-2020) (презентація)

Милько В. Перспективи та напрямки діяльності Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України / В. Милько // Український історичний збірник. – 2015. – Вип. 18. – С. 400–403.

Милько В. Інформація про діяльність Ради молодих вчених Інституту історії України НАН України в 2015–2017 рр. // Український історичний збірник. – 2018. – Вип. 20. – С. 358-362.