This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У призначило на посаду голови Агітпропу ЦК КП(б)У М. Владимирова.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6 спр. 29, арк. 68.

Вересень 1921

С. Висьбуцьке Сарненського повіту, Румунія. Бойовиками Закордоту здійснено збройний напад на поліцейський пост.
Купчик О.Р. Закордонний відділ ЦК КП(б)У – спецслужба українських більшовиків // Вісник Київського університету ім. Т. Шевченка. Історія – К.

1922

Харків. РНК УСРР визнала необхідним, щоб повноважний представник УСРР у Москві брав участь не тільки у засіданнях Ради праці і оборони, де він мав вирішальний голос, але й у роботі РНК РСФРР і ВЦВК з правом дорадчого голосу.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 5 серпня.

14 березня 1922 (вівторок)

Харків. Оргбюро КП(б)У прийняло постанову про комісарський склад. Визнано необхідним тимчасово залишити інститут комісарів. В той же час пропонувалося приступити до поступового скорочення складу комісарів для подальшого скасування цього інституту, починаючи з низових ланок: призначаючи досвідчених комісарів на відповідальн посади.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 17, арк. 38 зв.

Друга половина вересня 1922

Катеринославська губернія. Внаслідок підтримки заможного селянства, зростання безробіття та організаційної діяльності підпільного петлюрівської організації активізувався повстанський селянський рух. Також посилився організований кримінальний бандитизм. В губернії діяло 7 збройних формувань селян та безробітних, чисельністю від 6 до 20 бійців кожне. З них 5 – в Криворізькому повіті, головним чином - петлюрівські антирадянські формування, одне – в Ново-Московському та ще одне - в Катеринославському повіті. Члени селянських партизанських формувань скоювали терористичні акти проти радянських та продовольчих працівників, та співробітників ДПУ, а також напади на поїзди, залізничні станції й т. ін. Зокрема, загін Чорного ворона наприкінці вересня пустив під ухил товарний поїзд та пограбував пасажирів, вбив військового комісара, напав на членів ЦК допомоги голодуючим, які обстежували неврожайні місцевості губернії.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1109, арк. 4, 32.

Кінець вересня – жовтень 1922

Київ. Напередодні виборів до міської ради праві есери надрукували і розповсюдили листівки-відозви з закликом голосувати проти висуванців КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1060, арк. 164 зв.; спр. 1129, арк. 62.

Серпень-вересень 1922

Одеська губернія. За повідомленням секретаря Первомайського повітового комітету КП(б)У, відбулися страйки учителів проти політики пролетаризації школи, за народну незалежну демократичну школу.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1068, арк. 112.

Серпень-вересень 1922

Одеська губернія. За повідомленням секретаря Первомайського повітового комітету КП(б)У, лікарська секція профспілки медичних працівників намагалася висунути завідувачем повітового відділу охорони здоров’я свого висуванця замість кандидата від КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1068, арк. 112.

5- 6 жовтня 1922 (четвер - п’ятниця)

Харків. Відбувся Всеукраїнський з’їзд комісарів і начальників військових шкіл. Порядок денний: про завдання виховної роботи в РСЧА; про методи стройової підготовки; про підготовку комскладу; доповіді з місць.
Вісті ВУЦВК, Харків. 1922, 7,8 жовтня.

Вересень 1922

Катеринославська губернія. Завдяки арешту керівників паралізовано діяльність сіоністської організації „Маккабі”. Проведено чистку від меншовиків профспілки працівників поліграфічного виробництва. Деякі з „вичищених” увійшли до складу кооперативних організацій.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1109, арк. 4.

Вересень 1922

На початку вересня ДПУ провело каральні операції по ліквідації організацій партії соціалістів-революціонерів. Зокрема, в Миколаєві були заарештовані члени групи “есерів-народовольців” (прибічників групи “Народ”), в Одесі – 30 членів місцевої осередку партії соціалістів-революціонерів (ПСР), а в Києві – делегати Всеукраїнського з’їзду ПСР у кількості 59 осіб.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1147, арк. 92; ЦДАВО України, ф. 2, оп. 2, спр. 466, арК. 53 зв; Гусев К.В., Ерицян Х. А. От соглашательства к контрреволюции (О

Вересень 1922

Харків. Місцева організація партії есерів розповсюдила на багатьох промислових підприємствах міста та на транспорті дванадцятий номер газети “Голос С.-Р”, брошуру “Хто такі соціалісти-революціонери і чому їх засуджують більшовики”, а також інші друковані агітаційні матеріали.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1208, арК. 25, 39.

Вересень 1922

Подільська і Полтавська губернії. Зменшився селянський повстанський рух і кримінальний бандитизм.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 107.

Вересень – жовтень 1922

Ліквідовано Волинську повстанську армію. Заарештовано 900 членів: переважно учителів, кооператорів, агрономів.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77

Вересень – жовтень 1922

Київська губернія. Розгромлено збройні формування отаманів Галчевського і Левченка.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77.

Вересень – жовтень 1922

Кременчуцька губернія. Шляхом ідеологічного розкладу ліквідовано збройне формування отамана Чорного Ворона. Члени формування явилися з повинною до органів радянської влади і добровільно здали зброю.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 77.

Вересень – жовтень 1922

Повстанський селянський рух і кримінальний бандитизм посилилися в Київській губернії, де діяло 40 збройних формувань. У Катеринославській та Миколаївській губерніях переважав кримінальний бандитизм, а в інших губерніях – повстанський селянський рух, під проводом петлюрівських і махновських організацій. Багато з них мали зв’язки з антирадянськими центрами української еміграції за кордоном.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 998, арк. 107.

1924 р 1924

За попередніми даними Одеського губвибіркому, у перевиборах сільських рад брали участь 35% громадян, які мали виборче право (1923 р. – 45%). Кількість „позбавленців” складала 4%, порівняно з особами, які мали виборче право (1923 р. – 5%). Під час перевиборів проявилася активність селянських мас, які намагались проводити до складу рад своїх кандидатів із числа односельців. Типовими були й випадки протидії колишніх комуністів висуванню кандидатур, запропонованих парткомами КП(б)У. В той же час під час виборів до Одеської міськради зміна загальними зібраннями запропонованих кандидатур спостерігалася рідко й торкалася головним чином безпартійних кандидатів.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1932, арк. 31, 3

Вересень 1924

У трьох районах Охтирського округу Харківської губернії під час проведення безпартійних селянських конференцій висувалася вимога організувати селянські спілки.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1945, арк. 81.

Вересень 1924

Харківська губернія. Нелегально поширювалися прокламації та брошури монархічної спрямованості.
ЦДАГО України, ф.1. оп. 20, спр. 1945, арк. 53.