This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

Липень 1920

Одеса. Тиждень добровільної явки дезертирів з Червоної армії, під час якої зареєструвалось 10500 дезертирів.
Більшовик (Одеса). – 1920. – 4 вересня.

16 – 19 липня 1920 (п’ятниця – понеділок)

Харків. ІV Всеукраїнський з’їзд української партії лівих соціал-революціонерів (борбистів) за участю 64 делегатів з вирішальним голосом і 18 – з дорадчим, на якому ухвалено рішення про об’єднання з КП(б)У.
Борьба (Харків). – 1920. – 16 липня, 18 липня, 20 липня.

17 липня 1920 (субота)

Наказ Маріупольського військревкому про проведення чистки радянських установ.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 318.

17 липня 1920 (субота)

ст. Ряшів. Засідання РНМ УНР, на якому заслухані доклад голови військової місії в Варшаві генерала В. Зелінського в справах постачання армії зброєю й одягом, позички від польського уряду на суму до 500 млн. польських марок, про становище експедиції заготовлення державних паперів в Варшаві; доклад міністра юстиції А. Лівицького в справі Східної Галичини і лист голови Директорії УНР до начальника Польської держави в цій справі. РНМ УНР погодилась зі змістом листа С. Петлюри, в якому порушувалися такі проблеми як надання амністії галичанам, які боролися за суверенність Східної Галичини, а тепер опинился в польському полоні або за гратами; вільний вступ боєздатних галичан до армії УНР; залучення галичан до участі в праці місцевих органів влади; переговори представників уряду Польщі з представниками українського населення Східної Галичини.
ЦДАВО України. – Ф. 1429. – Оп. 2. – Спр. 53. – Арк. 75; Петлюра С. Статті, листи, документи. – Нью-Йорк, 1956 . – Т. І – С. 266 – 269; Україна. – 1920. – 7 серпня

Кінець вересня 1921

Бессарабія. Група повстанців висадила міст під Чернівцями, Військовий ешелон зазнав аварію, багато вояків загинуло.
Коммунист, Харьков, 1921, 25 октября.

14 квітня 1921 (четвер)

С. Сорокошичі Остерського повіту Чернігівської губернії. Викрито контрреволюційну організацію, на чолі з інженером Кузнєцовим.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

14 квітня 1921 (четвер)

С. Когічевка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії. Розгромлено збройний загін отамана Курного.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Умань Київської губернії. Здався органам радянської влади отаман Кирилюк, який звернувся із закликом до членів антирадянських повстанських формувань здати зброю.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Полтава. До органів радянської влади прийшов з повинною отаман Біленький, який звернувся до учасників повстанського селянського руху також із пропозицією здати зброю та припинити боротьбу з радянською владою.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

На кордоні Павлоградського повіту Катеринославської та Костянтиноградського повіту Полтавської губернії знищено збройний загін отамана Чорного. 80 вояків взято в полон, захоплено 3 кулемети та 2 тачанки.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Чернівці, Румунія. За розпорядженням влади закрито всі українські часописи, що виходили в місті – орган українських соціал-демократів „Робітник”, орган українських учителів „Каменярі”, безпартійний часопис „Громада”.
Громадський вісник, Харків, 1921, 14 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У призначило на посаду голови Агітпропу ЦК КП(б)У М. Владимирова.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6 спр. 29, арк. 68.

17 липня 1921 (неділя)

Харків. Відбулася нарада начальників політвідділів РСЧА. Порядок денний: Звіт Укрпура (Політичного управління Київського військового округу); про організацію ідейного та технічного зв’язку в РСЧА.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 23 липня.

1922

Харків. РНК УСРР визнала необхідним, щоб повноважний представник УСРР у Москві брав участь не тільки у засіданнях Ради праці і оборони, де він мав вирішальний голос, але й у роботі РНК РСФРР і ВЦВК з правом дорадчого голосу.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 5 серпня.

14 березня 1922 (вівторок)

Харків. Оргбюро КП(б)У прийняло постанову про комісарський склад. Визнано необхідним тимчасово залишити інститут комісарів. В той же час пропонувалося приступити до поступового скорочення складу комісарів для подальшого скасування цього інституту, починаючи з низових ланок: призначаючи досвідчених комісарів на відповідальн посади.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 17, арк. 38 зв.

Друга половина вересня 1922

Катеринославська губернія. Внаслідок підтримки заможного селянства, зростання безробіття та організаційної діяльності підпільного петлюрівської організації активізувався повстанський селянський рух. Також посилився організований кримінальний бандитизм. В губернії діяло 7 збройних формувань селян та безробітних, чисельністю від 6 до 20 бійців кожне. З них 5 – в Криворізькому повіті, головним чином - петлюрівські антирадянські формування, одне – в Ново-Московському та ще одне - в Катеринославському повіті. Члени селянських партизанських формувань скоювали терористичні акти проти радянських та продовольчих працівників, та співробітників ДПУ, а також напади на поїзди, залізничні станції й т. ін. Зокрема, загін Чорного ворона наприкінці вересня пустив під ухил товарний поїзд та пограбував пасажирів, вбив військового комісара, напав на членів ЦК допомоги голодуючим, які обстежували неврожайні місцевості губернії.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1109, арк. 4, 32.

Кінець вересня – жовтень 1922

Київ. Напередодні виборів до міської ради праві есери надрукували і розповсюдили листівки-відозви з закликом голосувати проти висуванців КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1060, арк. 164 зв.; спр. 1129, арк. 62.

17 липня 1922 (понеділок)

Харків. ВУЦВК ухвалив постанову “Про надзвичайні сесії військових відділів губернських трибуналів”. Визначено, що в місцевостях, яким загрожував бандитизм, і в прикордонних губерніях присуди по справах, слідство за якими проводилося органами ДПУ, мали відбуватися на надзвичайних сесіях військових філій губернських ревтрибуналів за участю голів губернських відділів ДПУ з губернським прокурором і заступником голови губернських виконкомів.
ЗУ України, 1922, № 31, Ст. 379.