This day in modern history of Ukraine

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Select a date between 1900 and 2015

Reset

14 лютого 1943 (неділя)

Почалися бої військ Воронізького фронту за Харків.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 – 1945. Люди. События. Факты: Справочник. – М., 2000. – С.348.

14 квітня 1943 (середа)

Партизанські загони із з’єднання під командуванням С.Малікова захопили ст. Кремно та підірвали залізничний міст, через що була виведена з ладу на півмісяця залізниця Сарни-Коростень.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.290.

Липень 1943

Партизанські загони та з’єднання України, які мали звязок з тилом, влаштували у липні 359 аварій залізничних ешелонів противника.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.323.

Липень 1943

З’єднання партизанських загонів під командуванням О.Федорова прибуло до Волинської області з метою активізації боротьби в тилу німецьких загарбників.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.323.

Липень 1943

Партизанські загони та з’єднання України, які мали звязок з тилом, влаштували у липні 359 аварій залізничних ешелонів противника.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.323.

Липень 1943

З’єднання партизанських загонів під командуванням О.Федорова прибуло до Волинської області з метою активізації боротьби в тилу німецьких загарбників.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.323.

9 липня 1943 (п’ятниця)

Ставка ВГК перейменувала Степовий ВО у Степовий фронт (20 жовтня 1943 р. перейменований у 2-й Український фронт). Команд. - ген.-полк. (з серпня 1943 ген. армії) І.Конєв.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Люди. События. Факты: Справочник / Под ред. О.А.Ржешевского. - 2-е изд., доп. - М., 2000. - С.353.

9 липня 1943 (п’ятниця)

Миколаївський окружний комісар оголосив про мобілізацію радянської молоді на примусові роботи та про притягнення до суворої відповідальності за ухилення від мобілізації.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.317.

9 липня 1943 (п’ятниця)

Ставка ВГК перейменувала Степовий ВО у Степовий фронт (20 жовтня 1943 р. перейменований у 2-й Український фронт). Команд. - ген.-полк. (з серпня 1943 ген. армії) І.Конєв.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941 - 1945. Люди. События. Факты: Справочник / Под ред. О.А.Ржешевского. - 2-е изд., доп. - М., 2000. - С.353.

9 липня 1943 (п’ятниця)

Миколаївський окружний комісар оголосив про мобілізацію радянської молоді на примусові роботи та про притягнення до суворої відповідальності за ухилення від мобілізації.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза: Хроника событий. – К., 1985. – С.317.

9 липня 1944 (неділя)

УШПР (Український штаб партизанського руху) відправив до Закарпаття для організації партизанської боротьби частину десантної групи під командуванням А. Тканко.
Украинская ССР в годы Великой Отечественной войны Советского Союза. Хроника событий. – К., 1985. – С.500.

14 березня 1945 (середа)

Війська 2-го Українського фронту звільнили м. Зволен в Чехословаччині.
Радянська Україна. – 1945. – 16 березня;Освободительная миссия Советских Вооруженных Сил в Европе во Второй мировой войне: Документы и матери

15 – 31 березня 1945 (четвер – субота)

Тривала Верхньосілезька наступальна операція військ лівого крила 1-го Українського фронту (з межі рік Одер і Нейсе). У результаті операції – звільненно південно-західну частину Верхньої Сілезії.
Кто был кто в Великой Отечественной войне 1941–1945. Люди. События. Факты. – М.: Республика, 2000. – С. 400.

Липень 1946

Львів. При обкомі КП(б)У відбулася нарада з питань ідеологічної роботи. “Серйозною ідеологічною хибою” відмічено те, що в деяких навчальних закладах Львова, зокрема в університеті імені І.Франка, з професорських кафедр проповідувалися “реакційні, антинаукові концепції ідеолога українських буржуазних націоналістів М.Грушевського”. Професор І.Крип’якевич і професор М.Кордуба, – вказувалося на нараді, – в своїх лекціях пропагували погляди, що не мали нічого спільного з марксистською історіографією.
Радянська Україна. – 1946. – 27 липня.

9 – 10 липня 1946 (вівторок – середа)

Київ. Відбувся пленум ЦК КП(б)У, який розглянув питання про збирання врожаю сільськогосподарських культур у 1946 р., підготовку до осінньої сівби і підняття зябу та про проведення хлібозаготівель і заготівель інших сільськогосподарських продуктів у 1946 р. У прийнятих резолюціях з обговорених питань перед відповідними міністерствами, відомствами та організаціями УРСР накреслені зобов’язання щодо збирання і заготівлі зернових культур, насіннєвих ділянок, обмолоту насінників багаторічних трав, збирання олійних культур, овочів і картоплі, цукрових буряків, підготовки до сівби озимих і оранки зябу. Пленум ЦК КП(б)У звернув увагу партійних і радянських організацій на те, що в 1946 р., внаслідок великої строкатості урожаю зернових, в окремих районах, колгоспах і радгоспах могли бути тенденції до зниження урожаю і зниження планів хлібоздачі і зобов’язав парткоми і виконкоми рад припиняти такі тенденції та забезпечувати повне й своєчасне виконання планів здавання хліба державі. Молотьба в кожному колгоспі і радгоспі мала бути організована таким чином, щоб хлібоздача ні в якому разі не гальмувалася, щоб вивезення хліба на заготівельні пункти проводилося точно за встановленими п’ятиденними завданнями, не допускалося осідання намолоченого хліба на токах і в коморах колгоспів та радгоспів і без прогаяння вживалися всі потрібні заходи щодо усунення причин, які гальмували хлібозаготівлі. Пленум ЦК КП(б)У затвердив оргбюро ЦК КП(б)У в складі: М.Хрущова, Д.Коротченка, Д.Мануїльського, О.Єпішева, К.Литвина, М.Співака і кандидатів у члени оргбюро ЦК КП(б)У – З.Сердюка, А.Колибанова.
Радянська Україна. – 1946. – 12-14 липня.

Липень 1948

В Управлінні пропаганди і агітації ЦК КП(б)У відбулась нарада редакторів і завідувачів відділів пропаганди редакцій республіканських газет. Відмічено, що ряд редакцій погано виконували вказівки ЦК ВКП(б) про підвищення ролі преси в справі пропаганди марксистсько-ленінської теорії, газети рідко публікували статті з історії партії, політекономії. Редакції газет, особливо “Правда Украины” і “ Радянська Україна”, не залучали до співробітництва в газетах широкого авторського активу з числа кращих лекторів. Критики зазнала також робота газет за слабке висвітлення питань організації марксистсько-ленінського навчання.
Радянська Україна. – 1948. – 27 липня.

Липень 1948

ЦК КП(б)У прийняв постанову “Про підсумки роботи вечірніх університетів марксизму-ленінізму за 1947-48 навчальний рік і новий набір”. Зазначено, що в окремих університетах заняття проводилися на низькому ідейно-теоретичному рівні. Мали місце факти, зокрема в Запорізькому та Чернівецькому університетах, спрощенства та відриву від сучасності у викладанні історії ВКП(б) та СРСР. Багато відділів пропаганди й агітації партійних комітетів недостатньо контролювали ідейний зміст лекцій та семінарських занять; деякі міськкоми КП(б)У несерйозно підходили до питання створення та організації роботи вечірніх університетів, насаджували велику кількість філій, що знижувало якість навчання і призводило до порушення фінансової дисципліни. ЦК КП(б)У зобов’язав міськкоми КП(б)У і директорів вечірніх університетів ліквідувати факультети й організувати навчальний процес за єдиною програмою, міськкомам КП(б)У заборонено без дозволу ЦК КП(б)У створювати філії вечірніх університетів. Від парткомів і директорів університетів вимагалося підвищити ідейно-теоретичний рівень викладання усіх дисциплін.
Радянська Україна. – 1948. – 29 липня.

Липень 1948

Радою міністрів УРСР і ЦК КП(б)У прийнята постанова “Про заходи до поліпшення організації, підвищення продуктивності і впорядкування оплати праці в колгоспах” (від 19 квітня 1948 р.). Передбачалося, що при новому порядку оплати праці колгоспники, які одержали більш високий урожай, мали отримати відповідно більш високу оплату ніж ті колгоспники, які зібрали менший урожай. Рада міністрів УРСР і ЦК КП(б)У звернули увагу голів виконавчих комітетів, секретарів парткомів, голів колгоспів на необхідність забезпечення правильного планування трудоднів у колгоспах, обліку роботи і витрати трудоднів, а також найсуворішого контролю за економним витрачанням і правильністю нарахування трудоднів.
Радянська Україна. – 1948. – 3 липня.

25 листопада 1949 (п’ятниця)

«Правда Украины» опублікувала статтю У.Сатановської, П.Жовтенка, А.Ященка «О чём вещает львовское радио». Критикується ідейний рівень, актуальність і якість радіопередач, наголошується на недостатньому залученні до виступів перед мікрофоном партійних, радянських, господарських працівників міста й області.
Правда Украины. – 1949. – 25 ноября.

9 липня 1949 (субота)

Центральний комітет КП(б)У прийняв постанову «Про факти порушення Статуту сільськогосподарської артілі і розбазарювання громадського поголів’я худоби в колгоспі імені Петровського села Гоголів, Броварського району Київської області». ЦК КП(б)У доручив прокуророві УРСР Р.Руденку і Київському обкому КП(б)У розглянути та перевірити факти порушень, винних зняти з постів і притягти до судової відповідальності.
Радянська Україна. – 1949. – 10 липня.