Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

26 – 28 червня 1920 (субота – понеділок)

Харків. І сесія губвиконкома, на якій розглянуті питання, пов’язані з війною з Польщею (мобілізація, боротьба з дезертирством і бандитизмом, соціальне забезпечення родин червоноармійців), внутрішня політика (організація комнезамів та влади на місцях), продовольче і земельне питання.
Комуніст (Харків). – 1920. – 27 червня, 29 червня, 30 червня.

26 – 29 червня 1920 (субота – вівторок)

І Шостенська безпартійна робітничо-селянська конференція, на якій ухвалено резолюції про принципи будівництва радянської влади, про задачі партії комуністів, за доповіддю виконкома.
Радянське будівництво на Україні в роки громадянської війни. (1919 – 1920). Збірник документів і матеріалів. – К., 1957. – С. 381 – 383.

27 червня 1920 (неділя)

Катеринослав (суч. Дніпропетровськ). Широка конференція робітників і службовців за участю 3000 делегатів.
Гражданская война на Екатеринославщине (февраль 1918 – 1920). – Днепропетровск, 1968. – С. 283.

Кінець вересня 1921

Бессарабія. Група повстанців висадила міст під Чернівцями, Військовий ешелон зазнав аварію, багато вояків загинуло.
Коммунист, Харьков, 1921, 25 октября.

14 квітня 1921 (четвер)

С. Сорокошичі Остерського повіту Чернігівської губернії. Викрито контрреволюційну організацію, на чолі з інженером Кузнєцовим.
Коммунист, Харьков, 1921, 14 апреля.

14 квітня 1921 (четвер)

С. Когічевка Костянтиноградського повіту Полтавської губернії. Розгромлено збройний загін отамана Курного.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Умань Київської губернії. Здався органам радянської влади отаман Кирилюк, який звернувся із закликом до членів антирадянських повстанських формувань здати зброю.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Полтава. До органів радянської влади прийшов з повинною отаман Біленький, який звернувся до учасників повстанського селянського руху також із пропозицією здати зброю та припинити боротьбу з радянською владою.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

На кордоні Павлоградського повіту Катеринославської та Костянтиноградського повіту Полтавської губернії знищено збройний загін отамана Чорного. 80 вояків взято в полон, захоплено 3 кулемети та 2 тачанки.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1921, 16 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Чернівці, Румунія. За розпорядженням влади закрито всі українські часописи, що виходили в місті – орган українських соціал-демократів „Робітник”, орган українських учителів „Каменярі”, безпартійний часопис „Громада”.
Громадський вісник, Харків, 1921, 14 квітня.

14 квітня 1921 (четвер)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У призначило на посаду голови Агітпропу ЦК КП(б)У М. Владимирова.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6 спр. 29, арк. 68.

Червень 1921

Київ. Викрито Центральний повстанський комітет на чолі з І. Андруховичем і Г. Чупринкою.
Енциклопедія Українознавства. – Т. 9. – К., 2000. – С. 3313.

Червень 1921

Польща. Уряд УНР в екзилі прийняв план боротьби проти радянської окупації на території України.
Штайло О. Генерал Юрко Тютюнник. – Львів, 2000. –С. 60.

27 червня 1921 (понеділок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про родини з Кронштадта. Зважаючи на те, що в УСРР залишалося багато місцевих контрреволюціонерів, пропонувалося порушити перед ЦК РКП(б) питання про недопущення в УСРР осіб, депортованих з Кронштадта. Але у випадку неможливості їх виселення на інші території рекомендувалося не заперечувати проти їх в’їзду в Україну.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 126.

27 червня 1921 (понеділок)

Харків. Політбюро ЦК КП(б)У прийняло постанову про Севастополь. Ухвалено звернутися до Кримського обласного комітету РКП(б)У з пропозицією провести чистку Севастополя від контрреволюційних елементів. Постанову доручено провести М. Фрунзе.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 6, спр. 13, арк. 126.

1922

Харків. РНК УСРР визнала необхідним, щоб повноважний представник УСРР у Москві брав участь не тільки у засіданнях Ради праці і оборони, де він мав вирішальний голос, але й у роботі РНК РСФРР і ВЦВК з правом дорадчого голосу.
Вісті ВУЦВК, Харків, 1922, 5 серпня.

14 березня 1922 (вівторок)

Харків. Оргбюро КП(б)У прийняло постанову про комісарський склад. Визнано необхідним тимчасово залишити інститут комісарів. В той же час пропонувалося приступити до поступового скорочення складу комісарів для подальшого скасування цього інституту, починаючи з низових ланок: призначаючи досвідчених комісарів на відповідальн посади.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 7, спр. 17, арк. 38 зв.

Друга половина вересня 1922

Катеринославська губернія. Внаслідок підтримки заможного селянства, зростання безробіття та організаційної діяльності підпільного петлюрівської організації активізувався повстанський селянський рух. Також посилився організований кримінальний бандитизм. В губернії діяло 7 збройних формувань селян та безробітних, чисельністю від 6 до 20 бійців кожне. З них 5 – в Криворізькому повіті, головним чином - петлюрівські антирадянські формування, одне – в Ново-Московському та ще одне - в Катеринославському повіті. Члени селянських партизанських формувань скоювали терористичні акти проти радянських та продовольчих працівників, та співробітників ДПУ, а також напади на поїзди, залізничні станції й т. ін. Зокрема, загін Чорного ворона наприкінці вересня пустив під ухил товарний поїзд та пограбував пасажирів, вбив військового комісара, напав на членів ЦК допомоги голодуючим, які обстежували неврожайні місцевості губернії.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1109, арк. 4, 32.

Кінець вересня – жовтень 1922

Київ. Напередодні виборів до міської ради праві есери надрукували і розповсюдили листівки-відозви з закликом голосувати проти висуванців КП(б)У.
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 20, спр. 1060, арк. 164 зв.; спр. 1129, арк. 62.