Цей день у новітній історії України

Цей день в історії на сайті jnsm.com.ua
Український календар на сайті calendarium.com.ua
 

Оберіть дату в діапазоні з 1900 по 2015

28 січня 1929 (понеділок)

Відень, м. 28 січня – 3 лютого відбувся Конгрес Українських націоналістів: утворено Організацію українських націоналістів.
Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. – Т.2. —С.179-183.

Січень 1939

Київ. За інформацією преси протягом січня – 10 березня 1939 р. у Вінницькій області чисельність членів ВКП(б) зросла на 1046, кандидатів у члени ВКП(б) – на 1292 осіб; напередодні ХУІІІ з’їзду ВКП(б) чисельність членів ТДО Авіахіму збільшилася на 28853 осіб.
Партробітник України. – 1939. — № 6. — С.46.

Січень 1939

Кіровоградська область. Преса поінформувала про слабкий темп реагування установ і організацій на звернення преси. Редакція Знам’янської районної газети „Соціалістичний темп” за 11 місяців 1938 року надіслала на розслідування у різні організації 678 листів, проте отримала лише 157 відповідей. Решта 521 листів були „замариновані у шухлядах керівників різних районних організацій”.
Робсількор. – 1939—№ 1. — С.17.

Січень 1939

Карпатська Україна. Президія Ради Міністрів Карпатської України створила правничу комісію на чолі з доктором Брайщаком для опрацьовування законопроектів і вироблення українсьої юридичної термінології.
Діло. – 1939. — 5 січня.

Січень 1939

Київ. Дирекція філіалу Центрального музею В.І.Леніна підбила підсумки роботи за останні п’ять місяців. З моменту відкриття музей відвідало 170 тис. осіб, у тому числі в традиційні “ленінські дні” січня 1939 р. – 2763; проведено 550 екскурсій. З 22 січня в музею почалася трансляція хронікальних фільмів про В.Леніна.
Вісті ВУЦВК. – 1939. — 22 січня.

Січень 1939

Рівне. Трибунал окружного суду засудив вісім сільських дівічат за належність до КПЗУ – „злочин державної зради”: С. Кузьмич, Н. Нижник, В. Козійчук ув’язнені на 2 роки, А.Кисіль, А.Грицишин, А.Музичук, Н.Сметанюк, Л. Сметанюк – відправлені на 3 роки до виправного закладу для неповнолітніх.
Діло. – 1939. — 5 січня.

Січень 1939

УРСР. У республіці введено в дію вісім нових радіостанцій на частотах чеських радіостанцій для унеможливлення ведення „антирадянської пропаганди”, зокрема з Карпатської України; встановлене покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за порушення офіційної заборони слухати закордонні передачі.
Діло. – 1939. — 13 січня.

1939

Київ. Президія Верховної Ради УРСР видала указ про виділення з території Чистяківської міської ради Сталінської області сільської зони та утворення Чистяківського сільського району з центром у м. Чистякові; про виділення з території Артемівської міської ради Сталінської області сільської зони та утворення Артемівського сільського району з центром у м. Артемівський; про виділення з території Костянтинівської міської ради Сталінської області сільської зони та утворення Констянтинівського сільського району з центром у м. Костянтинівка; про виділення з території Орджонікідзенської міської ради Сталінської області сільської зони та утворення Орджонікідзенського сільського району з центром у м.Орджонікідзе; про виділення з території Слов’янської міської ради Сталінської області сільської зони та утворення Слов’янського сільського району з центром у м. Слов’янськ.
Вісті ВУЦВК. – 1939. — 10 липня.

1939

Київ. Політбюро ЦК КП(б) У затвердило чергові, подані Головлітом УРСР, списки № 48 (51 найменування), 53 (54 найменування) „на вилучення з бібліотек та книготорговельної мережі книг і збірників, в яких вихваляються та згадуються прізвища ворогів народу, а також книг, які написані ворогами народу”. Серед багатьох інших ухвалено вилучити, як „шкідливі”, видання: В.Німчинок „Граматика української мови” (Х.-К., 1934) – „майже на кожній сторінці зразки „творів” ворогів народу – буржуазних націоналістів Елана, Коцюби, Кириленка, Кулика, Микитенко Семенко, Терещенко”; О.Петренко „Українська мова (граматика і правопис). Підручник для шкіл малописьменних. Видання 4.” (К., 1936) – „згадування прізвищ ворогів народу, буржуазних націоналістів Микитенко, Кириленко” та ін.
ЦДАГОУ. – Ф.1 – Оп.16. — Спр.17. — Арк.378-389.

1939 1939

Київ. Почалося видання політичного журналу ЦК КП(б)У “ За більшовицьку пропаганду і агітацію”.
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.419.

1939 1939

Київ. Почалося видання республіканської газети “Колгоспник України” (з 1965 р. – “Сільські вісті”).
Верстюк В.Ф. Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995. — С.419.

1939 1939

Москва. За рішенням ЦК ВКП(б) почала роботу Вища партійна школа при ЦК ВКП(б).
Партийное строительство. – 1941. — № 2. — С.59;50 лет советской исторической науки. 1917-1967. — М., 1971. — С.218.

1939 1939

Москва. У державному історичному музеї відбулася наукова сесія. Учасники, зокрема. Заслухали доповідь Є.Дракохруста про нові дані з історії Правобережної України.
Историк-марксист. – 1940. — Т.6. — С.149-152;50 лет советской исторической науки. 1917-1967. — М., 1971. — С.219.

28 січня 1939 (субота)

Карпатська Україна. Преса оприлюднила список кандидатів до першого карпатоукраїнського сейму, який очолили прем’єр А.Волошин та міністр Ю.Ревай. Крім видатних діячів Карпатської України до списка увійшли представники німецької, чеської і румунської національних меншин. Між кандидатами 9 селян, 5 священників, 4 учителі, 2 лікарі, 2 інженери, 2 судді, 2 журналісти та кілька представників інших професій. “Десятки тисяч гордих синів Карпатської України, – зазначалося у відозві Українського Національного Об’єдання до виборців, – підуть однією лавою до виборчих урн під гаслом, що його написала на своєму прапорі УНО: „Один Бог, один нарід, один національний провід!”.
Діло. – 1939. — 29 січня.

28 січня 1939 (субота)

Львів. 28-29 січня українська громадськість, суспільні і політичні оганізації широко відзначили чергові роковин бою під Крутами. 28 січня: у храмі св. Юра відбулася панахіда за полеглими героям, співав хор студентського товариства „Бандурист”; 29 січня: у студентському домі по віл.Міцкевича відбулися святкові збори українського студентства присвячені роковині „Крутянських Термопилів”; присутні вшанували героїв Крут хвилиною мовчання та вислухали промови педставників студентських організацій.
Діло. – 1939. — 31 січня.

28 січня 1939 (субота)

Київ. Політбюро ЦК КП(б)У ухвалило звільнити П.В.Чистова з посади начальника УНКВС по Сталінській області й затвердити на цій посаді А.Т.Чичкова.
ЦДАГОУ. – Ф.1. — Оп.6. — Спр.508. — Арк.104.

Січень 1940

Діюча Червона армія. З майже 1800 військовослужбовців, засуджених військовим трибуналом, 40% складали дезертири. Чималою була, також, частка засуджених за антирадянські висловлювання.
Осьмачко С.Г. Красная Армия в локальных войнах и военных конфликтах (19291941гг): боевой опыт и военная политика. — Ярославль, 1999. — С.119.

Січень 1940

Створено Північно-Західний фронт (командуючий С.К.Тимошенко) у складі 7-а і 13-а армії (35 дивізій).
Гриневич В.А. Суспільно-політичні настрої населення України в роки Другої світової війни (1939-1945 рр.). — С.174.

Січень 1940

Західна Україна. Замість повітів — 13 у межах Львівської і Тернопільської областей, 10 — у Дрогобицькій і Станіславській, 6 по Волинській і5поРівненській, утворено 202 сільські райони.
Калакура О. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті.— К.: Знання України, 2007. — С.295296.

Січень 1940

Тернопільщина. Відбувся збройний виступ польських підпільників з метою захоплення військового складу у Чорткові.
Ільюшин І.І. Польське військовополітичне підпілля в Західній Україні (1939-1945 рр.) — Автореф. дис. ... докт.іст.наук. — К. 2003. — С.18.