Аспірантура:

ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЩОРОКУ ПРОВОДИТЬ ПРИЙОМ АБІТУРІЄНТІВ ДО АСПІРАНТУРИ

З відривом та без відриву від виробництва за спеціальностями:

 • Історія України;
 • Всесвітня історія;
 • Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни.

Для участі в конкурсі до аспірантури необхідно підготувати до подання до Вченої частини інституту такі документи:

 1. Заяву на ім’я директора інституту;
 2. Особовий листок з обліку кадрів;
 3. Список опублікованих наукових праць. Абітурієнти, які не мають опублікованих наукових праць, подають реферати з обраної ними наукової спеціальності (тема реферату погоджується із завіду­ва­чем відділу);
 4. Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із кваліфікацією спеціаліста або магістра (з вкладишем);
 5. Посвідчення про складання кандидатських іспитів (якщо є);
 6. Рекомендацію вузу до аспірантури (для випускників 2010 р.);
 7. Копію або витяг з трудової книжки (якщо є);
 8. Медичну довідку про стан здоров’я за формою № 286-у;
 9. Фотокартки 3 х 4 (3 шт.);
 10. Конверти з марками і домашньою адресою (2 шт.)

Для участі в конкурсі до цільової аспірантури, крім зазначених вище документів, необхідно клопотання вузу, установи чи організації про направлення до аспірантури з гарантією про оплату за навчання відповідно до укладеного договору.

Інститут також здійснює підготовку аспірантів на контрактних засадах.

Телефон для довідок: 279-06-80

Список аспірантів Інституту історії України НАН України (атестація - 16 грудня 2014 р.)

2-й рік навчання з відривом від виробництва:

1. ГОРОБЕЦЬ Остап Вікторович (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2016 р.), 07.00.01 – Історія України, науковий керівник – д.і.н., проф. О.Є.Лисенко. Тема: „ДІЯЛЬНІСТЬ КОМІСІЇ З ІСТОРІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ АН УРСР 1942–1950 рр.”.

2. ЖУРАВЛЬОВ Ярослав Олексійович (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2016 р.), 07.00.01 – Історія України, науковий керівник – член-кореспондент НАН Україні В.М.Даниленко. Тема: „ВІДОБРАЖЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ДІЙСНОСТІ У ЗВЕРНЕННЯХ ГРОМАДЯН ДО ЦК КП УКРАЇНИ (др.пол.1960 – перша пол. 1980-х рр.)”.

3. ЛЮБАРЕЦЬ Андрій Володимирович (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2016 р.), 07.00.01 – Історія України, науковий керівник – д.і.н., проф. Г.В.Касьянов. Тема: „РАДЯНСЬКА СПАДЩИНА В ПОЛІТИЦІ ПАМ' ЯТІ В УКРАЇНІ (2004–2014 рр.)”.

4. МАРЧЕНКО Олексій Валерійович (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2016 р.), 07.00.02 – Всесвітня історія, науковий керівник – к.і.н. В.В.Томозов. Тема: „СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ В ІНСТИТУТІ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ НАН УКРАЇНИ: СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТОК, ПЕРСПЕКТИВИ”.

5. БОРЩИК Ярослав Вікторович (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2016 р.), 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, науковий керівник – член-кореспондент НАН України Г.В.Боряк. Тема: „УСНІ ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКИХ ВІДНОСИН НА ВОЛИНІ ПІД ЧАС ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ: ТИПОЛОГІЯ, ІНТЕРПРЕТАЦІЯ, ВЕРИФІКАЦІЯ”.

6. ...

7. ТКАЧЕНКО Ілля Вікторович (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2016 р.), 07.00.06 – Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, науковий керівник – д.і.н., проф. В.М.Ричка. Тема: „ІНСТИТУАЛІЗАЦІЯ АРХЕОЛОГІЇ В УКРАЇНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТ. – ПОЧАТКУ ХХ СТ.”.

8. ГЛИЗЬ Юрій Іванович (термін навчання: 1 листопада 2012 р. – 30 квітня 2016 р.), 07.00.01 – Історія України, науковий керівник – чл.-кор. НАНУ О.П.Реєнт. Тема: „КИЇВСЬКА МІСЬКА ДУМА: СТРУКТУРА, СКЛАД, ДІЯЛЬНІСТЬ (1871–1914 РР.)».

2-й рік навчання без відриву від виробництва

9. ГРИЩЕНКО Юлія Володимирівна (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2017 р.), 07.00.01 – Історія України, науковий керівник – д.і.н. Л.Д.Якубова. Тема: „БОЛГАРСЬКА ЕТНІЧНА МЕНШИНА УРСР: ПОЛІТИЧНИЙ СТАТУСҐ. ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ, КУЛЬТУРНЕ ЖИТТЯ (1921–1938 рр.)».

10. ТЮКАЛОВ Михайло Володимирович (термін навчання: 1 листопада 2013 р. – 31 жовтня 2017 р.), 07.00.02 – Всесвітня історія, науковий керівник – д.і.н., проф. С.В.Віднянський. Тема: « «СХІДНЕ ПИТАННЯ» У ПОЛІТИЦІ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ НА БЛИЗЬКОМУ СХОДІ (1923–1929 рр.)».

3-й рік навчання з відривом від виробництва:

11. МАЄВСЬКИЙ Олександр Олегович (термін навчання: 1 листопада 2012 р. – 31 жовтня 2015 р.), 07.00.01 – Історія України, науковий керівник – д.і.н., проф. О.Є.Лисенко. Тема: „ПОЛІТИЧНІ ПЛАКАТИ І КАРИКАТУРА, ЯК ЗАСОБИ ІДЕОЛОГІЧНОЇ БОРОТЬБИ В УКРАЇНІ 1939 - 1945 РР.”.

12. МІКЄЛАДЗЕ Віталій Резович (термін навчання: 1 листопада 2012 р. – 31 жовтня 2015 р.), 07.00.02 – Всесвітня історія, науковий керівник – д.і.н., проф. С.В.Віднянський. Тема: „ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКИХ СОЮЗНИКІВ США ПО НАТО ЩОДО ВРЕГУЛЮВАННЯ КАРИБСЬКОЇ КРИЗИ”.

13. ХАРЛАН Ганна Олександрівна (термін навчання: 1 листопада 2012 р. – 31 жовтня 2015 р.), 07.00.02 – Всесвітня історія, науковий керівник – д.і.н. А.Ю.Мартинов. Тема: „Україна В СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІЙ ПОЛІТИЦІ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА (1991–2010)».

3-й рік навчання без відриву від виробництва:

14. ВЕЛІЛЯЄВ Єдем Шамсійович (термін навчання: 1 листопада 2012 р. – 31 жовтня 2016 р.), 07.00.02 – Всесвітня історія, науковий керівник – к.і.н. О.І.Галенко. Тема: „СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНА СИТУАЦІЯ В КРИМСЬКОМУ ХАНАТІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ х VІІІ ст. за твором абдулгафара киримі «умдету-т-теваріх» («головне з історій»)».

4-й рік навчання без відриву від виробництва:

15. САРІОГЛО Кирило Володимирович (термін навчання: 1 листопада 2011 р. – 31 жовтня 2015 р.), 07.00.01 – Історія України, науковий керівник – д.і.н., проф. В.С.Шандра. Тема: „ВЛАДА І МІСЬКІ ДУМИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ: ОСТАННЯ ЧВЕРТЬ ХV ІІІ – 1870 р.”.